De collectieve toedelingskring bestaat uit mensen die kiezen voor doorbeleggen na hun pensioendatum. Omdat je vanaf 10 jaar (120 maanden) voor je pensioenrichtleeftijd kunt kiezen voor doorbeleggen, kun je er al vanaf dan aan deelnemen. Als je in deze groep zit, deel je gezamenlijk risico‚Äôs: het sterfterisico en het langlevenrisico. Je groeit langzaam in de collectieve toedelingskring.

Bij aanvang (120 maanden voor je pensioenrichtleeftijd) neem je deel voor 1/120ste deel en bij het bereiken van de pensioenrichtleeftijd neem je geheel deel aan de collectieve toedelingskring.

Het voordeel van doorbeleggen na de pensioendatum is dat het rendement naar verwachting hoger is dan bij een neutraal lifecycle-profiel. Daarnaast is de uitkering bij doorbeleggen minder afhankelijk van de rente op het moment van pensioneren omdat de uitkering jaarlijks wordt vastgesteld.