Dat deel van je salaris dat niet meetelt voor de opbouw van je pensioen. Omdat je later AOW-pensioen krijgt, bouw je niet over je hele salaris pensioen op. Het drempelbedrag, de franchise, is afgeleid van het AOW-pensioen. De franchise bij ABN AMRO Pensioenfonds is €14.544 in 2021.