Het partnerpensioen waarop een ex-partner recht heeft na scheiding of einde samenwonen. Het bijzonder partnerpensioen wordt betaald na het overlijden van de (oud-) deelnemer.