Bij de economische dekkingsgraad berekent ABN AMRO Pensioenfonds zowel de waarde van de beleggingen als de waarde van de verplichtingen met behulp van de actuele rente.