Bij deze dekkingsgraad berekenen we de pensioenverplichtingen op basis van de door De Nederlandsche Bank (DNB) vastgestelde rentetermijnstructuur. Deze dekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

De beleidsdekkingsgraad is belangrijk voor het toezicht van De Nederlandsche Bank. Daarmee stelt DNB onder meer vast of een pensioenfonds een tekort heeft. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het indexatiebeleid en het verlagingsbeleid van het pensioenfonds.