De grens waarboven een pensioenfonds volledige indexatie mag toekennen.