Een renteswap is een overeenkomst tussen twee partijen waarin rentebetalingen geruild worden. Bijvoorbeeld een vaste rente tegen een variabele rente of andersom. Een renteswap is bedoeld om renterisico’s te beheersen of af te dekken.