Het bedrag dat de werkgever aan het pensioenfonds betaalt om de pensioenen te financieren. Deze premie bestaat uit een werkgeversbijdrage en een deelnemersbijdrage. Je betaalt een bijdrage in de premie van maximaal 5,5% van je pensioengrondslag. Dit wordt door je werkgever op het salaris ingehouden en betaald aan het pensioenfonds.