In de cao of arbeidsovereenkomst staat welke bestanddelen van je salaris pensioengevend zijn. Je pensioengevend maandsalaris kan bestaan uit: