Het totale pensioen dat je tot nu toe bij ABN AMRO Pensioenfonds of een andere pensioenuitvoerder hebt opgebouwd.