Is de verhouding tussen de bezittingen (het pensioenvermogen) en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen (de pensioenverplichtingen).

De pensioenverplichtingen worden berekend op basis van de rentetermijnstructuur die De Nederlandsche Bank maandelijks publiceert.