Geeft de verhouding weer tussen de vaste premie verminderd met de uitvoeringskosten en de prijs van de nieuwe opbouw. De pensioeninkoop wordt berekend op basis van een gemiddeld rentepercentage over de maanden september, oktober en november.