Overlijden

Het is belangrijk om te weten wat je (ex-)partner en kinderen krijgen als je overlijdt en wat je hiervoor moet doen. Lees wat je partner en kinderen krijgen als je overlijdt vóór of na je pensioendatum.

Partner

Je partner krijgt partnerpensioen. Je partner is je partner door een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen met een samenlevingsovereenkomst via de notaris.

Je partner aanmelden

Je partner moet wel bij ons zijn aangemeld. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap hoef je je partner niet aan te melden, wij krijgen die informatie automatisch. Als je samenwoont met je partner en jullie hebben een samenlevingsovereenkomst via de notaris, dan moet je zelf je partner aanmelden in Mijn Pensioen. Een melding van je overlijden hoeven je nabestaanden niet te doen, ook die informatie krijgen wij automatisch. Behalve als je woont en overlijdt in het buitenland. Je nabestaanden moeten dan contact met ons opnemen.

Als je overlijdt vóór je pensioendatum:

Vanaf de eerste dag van de maand nadat je bent overleden, krijgt je partner de rest van zijn/haar leven partnerpensioen van ons. We berekenen het partnerpensioen alsof je in dienst bent gebleven tot aan je AOW-leeftijd. Het partnerpensioen wordt nooit minder door een ander inkomen. Het maakt dus niet uit hoeveel je partner zelf verdient. Je pensioenopbouw stopt. Dat geldt voor je ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

Tijdelijk partnerpensioen

Voor sommige arbeidsongeschikte ex-deelnemers van Stichting Pensioenfonds Fortis Bank Nederland is er een tijdelijk partnerpensioen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Als je overlijdt na je pensioendatum:

Je partner krijgt de rest van haar/zijn leven het partnerpensioen zoals je hebt gekozen op de pensioendatum. Je ouderdomspensioen stopt.

Wat krijgt je partner van de overheid?

Als je overlijdt krijgt je partner een Anw-uitkering van de overheid als hij/zij:

  • nog geen AOW-pensioen krijgt

  • een kind verzorgt, jonger dan 18 jaar

  • meer dan 45% arbeidsongeschikt is

De Anw-uitkering stopt als de voorwaarden niet meer gelden en/of als je partner trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen (met een samenlevingscontract). Meer informatie? Ga naar de website van de SVB.

Extra inkomen regelen voor je partner

Via HR ABN AMRO regel je een aanvullend inkomen voor je partner als je overlijdt. Dit noemen we de Anw-hiaatverzekering.

Lees ook het gesprek met Ellen en Anneke Hoog over hun ervaring met pensioen.

Kinderen

Je kind krijgt een wezenpensioen van ons. Lees hoeveel dat is en wat je kind kan krijgen van de overheid.

Als je overlijdt

Je kinderen krijgen totdat ze 21 jaar zijn een wezenpensioen. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. We berekenen het partnerpensioen alsof je in dienst bent gebleven tot aan je AOW-leeftijd. Tenzij je uit dienst bent gegaan voor je pensioendatum, dan krijgt je kind 20% van het partnerpensioen dat was opgebouwd op de datum dat je uit dienst ging.

Als beide ouders zijn overleden verdubbelen we het wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt nooit minder door een ander inkomen, het maakt dus niet uit hoeveel je kinderen zelf verdienen. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regels. Lees hier meer over in ons pensioenreglement.

Wat krijgen je kinderen van de overheid?

Je kinderen hebben mogelijk recht op een wezenuitkering van de overheid. Meer weten? Ga naar de website van SVB.

Ex-partner

Tenzij jullie iets anders hebben afgesproken, krijgt jouw ex-partner als jij overlijdt de rest van zijn/haar leven bijzonder partnerpensioen. Meer weten over de afspraken die je kunt maken? Lees dan onze informatie over uit elkaar gaan.

Veelgestelde vragen:

Kan ik iets extra's regelen voor mijn nabestaanden?

Krijgen mijn partner of kinderen minder partnerpensioen of wezenpensioen als ze zelf geld verdienen?

Krijgen mijn nabestaanden ook een uitkering van de overheid?

Wanneer komt mijn partner in aanmerking voor partnerpensioen?

Wat krijgt mijn ex-partner als ik overlijd?

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title