Vraag & antwoord

Mijn vraag gaat over:

Categorie
 • Pensioen
 • Pensioen
 • Privé
 • Dienstverband
Onderwerp
 • In dienst
 • In dienst
 • Uit dienst
 • Meer of minder werken
 • Onbetaald verlof
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Bijna met pensioen
 • Netto pensioenregeling
 • Pensioen in het algemeen
 • Mijn pensioen
 • Levensbewijs
 • Pensioenoverzicht
 • Over het pensioenfonds
 • Pensioenuitkering
 • Pensioenleeftijd
 • Indexatie
 • Uit elkaar
 • Verhuizen
 • Trouwen en samenwonen
 • Kinderen
 • Overlijden

Zijn de gegevens in Mijn Pensioen betrouwbaar?

Wordt mijn WW-uitkering gekort als ik mijn pensioen laat ingaan?

Worden de beleggingen voor gepensioneerden aangepast? Als gepensioneerde wil je toch geen onregelmatig inkomen?

Wie zijn betrokken bij het beleggen?

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Welke risico's loopt mijn pensioen bij ABN AMRO Pensioen fonds?

Welke risico's loop ik in de netto pensioenregeling?

Welke personeelscondities gelden voor mij?

Welke keuzes heb ik?

Welke gevolgen heeft het indexatiebesluit voor mijn pensioen?

Welke factoren beïnvloeden de dekkingsgraad?

Wat zijn de voordelen van de netto pensioenregeling?

Wat zijn de voor- en nadelen van doorbeleggen na mijn pensioen?

Wat zeggen huidige VO-leden over het VO?

Wat regel en zie ik in Mijn Pensioen?

Wat moeten mijn nabestaanden doen als ik overlijd?

Wat moet je doen met het levensbewijs?

Wat moet je doen als je geheel of gedeeltelijk herstelt en je wilt toch pensioen blijven opbouwen?

Wat moet ik doen als mijn samenlevingsovereenkomst eindigt?

Wat moet ik doen als ik na mijn pensioendatum ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aanga?

Wat moet ik doen als ik met pensioen wil?

Wat moet ik doen als ik in het buitenland trouw?

Wat moet ik doen als ik in dienst kom bij ABN AMRO Bank (of een aangesloten onderneming)?

Wat moet ik doen als ik gepensioneerd ben en ga samenwonen?

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Wat moet ik doen als ik ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aanga?

Wat moet ik doen als ik ga scheiden?

Wat moet ik doen als ik een andere baan krijg binnen ABN AMRO Bank?

Wat moet ik doen als ik arbeidsongeschikt word?

Wat kun je na ontslag met je pensioen doen?

Wat krijgt mijn partner als ik overlijd voor mijn pensioendatum?

Wat krijgt mijn ex-partner als ik overlijd?

Wat krijgen mijn partner en kinderen als ik overlijd?

Wat kost pensioenbeheer?

Wat kan ik zelf doen voor mijn pensioen?

Wat kan ik doen voor extra pensioen?

Wat kan ik doen als ik ga samenwonen?

Wat is Mijn Pensioen?

Wat is mijn AOW-leeftijd?

Wat is het verschil tussen de pensioenrichtleeftijd en je AOW-leeftijd?

Wat is het verschil tussen bruto en netto pensioen?

Wat is het Verantwoordingsorgaan?

Wat is het risico van doorbeleggen?

Wat is er geregeld voor mijn kinderen als ik overlijd?

Wat is er gebeurd met het pensioen voor mijn nabestaanden toen ik uit dienst ging?

Wat is een Pensioenoverzicht?

Wat is de pensioenplanner?

Wat is de invloed van het coronavirus op onze financiële positie?

Wat is algemene loonheffingskorting?

Wat houdt de AOW in?

Wat gebeurt er na mijn ontslag met mijn pensioen?

Wat gebeurt er met mijn salaris als ik met verlof ga?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ziek ben en ik word ontslagen?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik minder of meer ga werken?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ga scheiden?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ga scheiden?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik een andere baan heb?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word?

Wat gebeurt er met mijn netto pensioen als ik ga scheiden?

Wat gebeurt er met het pensioen dat ik via mijn vorige werkgever heb opgebouwd?

Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen?

Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen als ik kies voor een variabel pensioen?

Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word?

Wat betekent een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar?

Wat betekent de verlaging van de AOW-leeftijd voor mijn pensioen?

Wat betekent de verandering in de premie voor de andere aangesloten ondernemingen?

Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor mij?

Wat betaal ik voor de netto pensioenregeling?

Wanneer moet je de pensioenplanner gebruiken?

Wanneer moet ik aangeven dat ik eerder met pensioen wil?

Wanneer merk ik iets van het nieuwe pensioenstelsel?

Wanneer krijg ik mijn pensioen?

Wanneer krijg ik mijn jaaropgave?

Wanneer krijg ik een pensioenspecificatie?

Wanneer krijg ik een pensioenoverzicht voor oud-medewerkers?

Wanneer komt mijn partner in aanmerking voor partnerpensioen?

Wanneer kan ik met pensioen?

Wanneer kan ik kiezen voor wel of niet doorbeleggen na pensioen?

Wanneer gaat mijn netto pensioen in?

Wanneer ga je met pensioen?

Waarvan is de hoogte van het pensioen in het nieuwe stelsel afhankelijk?

Waarop is het indexatiebesluit gebaseerd?

Waarom wordt het pensioenstelsel herzien?

Waarom staat het wezenpensioen op mijn UPO?

Waarom krijg ik geen vakantiegeld?

Waarom komt de datum in dienst op het Pensioenoverzicht niet overeen met mijn datum in dienst?

Waarom kan ik niet zelf beleggen?

Waarom is indexatie van mijn pensioen belangrijk?

Waarom is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar?

Waarom belegt het pensioenfonds?

Waarin belegt het pensioenfonds?

Waar moet ik de loonheffingskorting laten toepassen?

Waar lees je het jaarlijkse oordeel van het Verantwoordingsorgaan?

Voor wie is indexatie relevant?

Voor wie gelden de nieuwe regels straks?

VO: Welke opleiding krijgt een gekozen kandidaat?

VO: Wat is de zittingstermijn van het Verantwoordingsorgaan?

VO: Wat gebeurt er als meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen krijgen?

VO: Waarover geeft het Verantwoordingsorgaan advies?

VO: Hoeveel leden zijn er nodig voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO)?

Pensioen is nu ook al onzeker. Wat is het verschil tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie?

Op mijn salaris is premie ingehouden voor de netto pensioenregeling, maar dat zie ik niet in Mijn Pensioen. Hoe zit dat?

Moet ik iets doen voor mijn pensioen?

Moet ik het melden als ik meer of minder ga werken?

Moet ik het melden als ik een kind krijg?

Mijn gegevens kloppen niet. Wat moet ik doen?

Krijgen mijn partner of kinderen minder partnerpensioen of wezenpensioen als ze zelf geld verdienen?

Krijgen mijn nabestaanden ook een uitkering van de overheid?

Krijg ik uitstel om mijn levensbewijs in te sturen?

Krijg ik later genoeg pensioen?

Krijg ik een arbeidsongeschiktheidspensioen?

Kan je langer dan 4 jaar lid blijven van het Verantwoordingsorgaan?

Kan ik verlof opnemen om eerder te stoppen met werken?

Kan ik post van het pensioenfonds op een ander adres krijgen?

Kan ik na mijn ontslag op eigen kosten pensioen opbouwen bij ABN AMRO Pensioenfonds?

Kan ik na mijn ontslag al met pensioen?

Kan ik mijn pensioenkapitaal afkopen?

Kan ik met een lijfrente mijn pensioentekort aanvullen?

Kan ik invloed uitoefenen op het beleggingsbeleid?

Kan ik iets extra's regelen voor mijn nabestaanden?

Kan ik eerder of later met pensioen?

Kan ik een webinar terugkijken?

Kan ik beter nu met pensioen gaan?

Kan het fonds nu ook niet de pensioenen indexeren?

Is mijn privacy gewaarborgd in Mijn Pensioen?

Ik woon in het buitenland. Hoe log ik in op Mijn Pensioen?

Ik werk niet meer bij ABN AMRO. Heb ik toegang tot Mijn pensioen?

Ik heb ook prepensioen (van Fortis). Wat gebeurt daarmee?

Ik heb geen partner. Wat kan ik doen met het partnerpensioen?

Ik heb geen partner. Waarom staat er pensioen onder het kopje 'Bij overlijden'?

Ik heb geen partner. Waarom bouw ik partnerpensioen op?

Ik heb geen mobiele telefoon. Hoe stel ik de extra controle in?

Ik ga dit jaar met pensioen op mijn AOW-leeftijd. Wat betekent de verlaging van de AOW-leeftijd voor mijn pensioen?

Ik ben gepensioneerd. Wat zie ik en wat regel ik in Mijn Pensioen?

Ik ben (oud-)medewerker. Hoe regel ik wijzigingen die van invloed zijn op mijn pensioen?

Hoeveel pensioen krijg ik als ik met pensioen ga?

Hoeveel kan ik maximaal inleggen in de netto pensioenregeling?

Hoeveel belasting betaal ik over mijn pensioen?

Hoe zit het met het partner- en wezenpensioen in het nieuwe pensioenstelsel?

Hoe wordt mijn netto kapitaal belegd als ik kies voor doorbeleggen?

Hoe wordt de hoogte van mijn netto pensioen jaarlijks vastgesteld?

Hoe worden de pensioenen geïndexeerd?

Hoe wijzig ik mijn IBAN?

Hoe vraag ik waardeoverdracht aan?

Hoe vraag ik waardeoverdracht aan?

Hoe vraag ik verevening aan?

Hoe vraag ik extra sms-controle aan in DigiD?

Hoe vraag ik extra controle met DigiD app aan?

Hoe stelt het bestuur het opbouwpercentage vast?

Hoe regel ik dat ABN AMRO Pensioenfonds de loonheffingskorting op mijn pensioen toepast?

Hoe meld ik mijn partner aan?

Hoe meld ik mij af voor de netto pensioenregeling?

Hoe log ik in op Mijn Pensioen?

Hoe kwam het bestuur van het pensioenfonds tot zijn besluit?

Hoe krijgt mijn ex-partner een zelfstandig recht op ouderdomspensioen?

Hoe komt de beleggingsmix tot stand?

Hoe kan ik mijn telefoonnummer wijzigen bij DigiD?

Hoe kan ik een pagina van Mijn Pensioen afdrukken?

Hoe is de pensioenpremie samengesteld?

Hoe hoog is mijn pensioen?

Hoe geeft het pensioenfonds invulling aan verantwoord beleggen?

Hoe geef ik mijn pensioenkeuzes door?

Hoe gaat het met de beleggingen?

Hoe bouw ik pensioen op bij ABN AMRO Pensioenfonds?

Hoe beheerst het pensioenfonds de risico's van beleggen?

Het lukt mij niet om in te loggen met DigiD. Wat moet ik doen?

Heeft scheiden gevolgen voor het wezenpensioen van mijn kinderen?

Heeft de premieverlaging gevolgen voor indexatie van de pensioenen?

Heeft de lagere opbouw ook gevolgen voor oud-medewerkers en pensioenontvangers?

Groeit mijn netto pensioenkapitaal mee met de prijsstijgingen?

De middengroep is ongerust. Hoe komt dat?

Bouw ik automatisch pensioen op bij ABN AMRO Pensioenfonds?

Bij welke uitkering moet ik de loonheffingskorting toepassen?

Wat zijn bevoegde instanties?

Wat krijgt mijn partner als ik overlijd na mijn pensioendatum?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijd?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik met verlof ga?

Wat gebeurt er als mijn arbeidsongeschiktheid afneemt?

Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word na mijn vertrek?

Wanneer wordt er geïndexeerd?

Moet je ons een levensbewijs sturen?

Kan ik beter zelf beleggen?

Ik woon in het buitenland. Moet ik een levensbewijs opsturen?

Hoe berekenen we de pensioenopbouw in het geval van arbeidsongeschiktheid?

Blijf ik pensioen opbouwen tijdens de eerste 2 ziektejaren?

Blijf ik pensioen opbouwen als ik tijdens mijn ziekte vertrek?

Wat gebeurt er als mijn arbeidsongeschiktheid toeneemt?

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

 • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
 • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
 • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title