Welke risico's zijn er voor mijn pensioen?

Er zijn een aantal risico’s waar je rekening mee moet houden.

De risico's

1. De hoogte van het pensioen dat je opbouwt staat niet vast

Wijzigingen in jouw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld uit elkaar gaan) kunnen de hoogte van je pensioen beïnvloeden.

2. De premie die we krijgen is niet voldoende voor de beoogde pensioenopbouw van je pensioen

Als de premie in een jaar niet voldoende is en er onvoldoende premiereserve is, dan is je pensioenopbouw in dat jaar naar evenredigheid lager.

3. Het pensioen dat je hebt opgebouwd kan aan koopkracht verliezen of zelfs worden verlaagd

Als er niet genoeg geld is kan je opgebouwde pensioen niet of maar gedeeltelijk meegroeien met de stijging van de prijzen. In het uiterste geval kan je opgebouwde pensioen worden verlaagd. Dat kan gebeuren als de rente heel laag is. Of als mensen veel langer blijken te leven dan verwacht waardoor de pensioenen langer betaald moeten worden. Maar ook tegenvallende beleggingsrendementen kunnen de oorzaak zijn. Het pensioenfonds kan dan een tekort hebben. 

Bekijk wat wij doen bij een tekort

Title