Pensioen 1-2-3

Pensioenregeling

Hoe bouw je pensioen op? Welke keuzes heb je? In Pensioen 1-2-3 lees je alles over de pensioenregeling. Hier leggen we kort de belangrijkste onderdelen uit. Hoe wij beleggen lees je hier. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen en duurzaamheidsrisico’s, lees je in ons Beleidsplan Verantwoord Beleggen.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

Wat gebeurt er als je overlijdt? Dan krijgt je eventuele partner partnerpensioen en krijgen je eventuele kinderen wezenpensioen.

Word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijk) door zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt.

Pensioenreglement

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt?

Download het pensioenreglement

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Word je arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouw je pensioen op?

Je kunt op drie manieren pensioen opbouwen:

A.. AOW-pensioen. Dit pensioen krijg je van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank voert de AOW-regeling uit.

B. Pensioen via je werkgever(s), waaronder ABN AMRO of een aangesloten onderneming. Tot het fiscale grensbedrag (€112.189 in 2021) bouw je pensioen op in de pensioenregeling. Is je inkomen hoger? Dan kan je pensioen opbouwen in de netto pensioenregeling, boven dat grensbedrag.

C. Extra pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf je pensioendatum krijg je je pensioen zolang je leeft.

De uiteindelijke hoogte van je pensioen is onzeker. Dat komt omdat onze regeling gefinancierd wordt op basis van CDC (Collective Defined Contribution, ook wel collectieve beschikbare premieregeling).

Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over je hele brutoloon, omdat niet alle bestanddelen van je salaris pensioengevend zijn. Het belangrijkste deel waarover je geen pensioen opbouwt is de franchise. De franchise is het drempelbedrag dat is afgeleid van het AOW-pensioen dat je later krijgt. Het bestuur stelt elk jaar het opbouwpercentage opnieuw vast. De opbouw voor het ouderdomspensioen is 1,760% in 2021.
Elke maand komt er premie bij voor je pensioen. Je werkgever betaalt het grootste deel. De premie die je zelf betaalt, vind je terug op je salarisstrook.

Welke keuzes heb je?

Als je van baan verandert.

Pensioenvergelijker

Wil je onze pensioenregeling vergelijken met een andere?

Download de pensioenvergelijker

Wil je eerder of juist later met pensioen? Je kunt vanaf je 57e tot 5 jaar na je AOW-leeftijd met pensioen.
Je bouwt in de pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenfonds pensioen op over het salaris tot €112.189. Dit is het fiscaal maximum in 2021. Verdien je meer, dan kun je voor het salaris boven het maximum deelnemen aan de netto pensioenregeling.
Wil je voor een deel met pensioen en voor een deel blijven werken? Vanaf je 57e kan je je ouderdomspensioen gedeeltelijk laten ingaan.
Wil je het partnerpensioen, of een deel daarvan, omzetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf? Dat kan op het moment dat je met pensioen gaat.
Wil je een deel van je ouderdomspensioen omzetten voor partnerpensioen voor je partner? Dat kan als je uit dienst gaat of als je met pensioen gaat.
Wil je beginnen met een hoger of juist lager pensioen? Daar kun je voor kiezen op het moment dat je met pensioen gaat.

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je pensioen staat niet vast. ABN AMRO Pensioenfonds probeert het pensioen met de prijzen mee te laten groeien. Maar het is niet zeker dat dit ook kan. Je pensioen kan ook verlaagd worden. ABN AMRO Pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten de pensioenen dan langer betalen dan verwacht.
  • De rente kan dalen. Het pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen betalen.
  • De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.

Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Wij proberen je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren heeft ABN AMRO Pensioenfonds de pensioenen als volgt verhoogd:

                                Indexatie                                   Stijging van de prijzen*

2020 1,6% 1,6%

2019                         2,2%                                         2,2%

2018                         1,5%                                         1,5%

*De stijging van de prijzen is gebaseerd op de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens van januari tot januari.

Als we een tekort hebben, nemen we als dat nodig is deze maatregelen:

  • Je pensioen groeit niet of slechts gedeeltelijk mee met de stijging van de prijzen.
  • Je pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Welke kosten maken wij?

ABN AMRO Pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de uitvoering, waaronder administratie, bestuur, extern advies en diensten.
  • Kosten om de betaalde premies te beleggen.

Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan verandert.

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt.

Als je gaat samenwonen. Of als je in het buitenland gaat trouwen of in het buitenland een geregistreerd partnerschap aangaat.
Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.
Als je verhuist naar het buitenland.
Als je werkloos wordt.
Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk een keer per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vragen

Bekijk de veelgestelde vragen & antwoorden op de webpagina Service en Contact. Neem contact met ons op als je vragen hebt of als je gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Stuur een e-mail naar pensioendesk@abnamropensioenfonds.nl of bel naar 020 237 57 77 op werkdagen tussen 8.30 uur en 15.00 uur.

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title