Pensioen 1-2-3

Netto pensioenregeling

Hoe bouw je pensioen op bovenop het maximum uit de pensioenregeling? Welke keuzes heb je? In Pensioen 1-2-3 lees je alles over de netto pensioenregeling. Hier leggen we kort de belangrijkste onderdelen uit en lees je hoe wij beleggen. Informatie over de duurzaamheidskenmerken van de beleggingen en hoe rekening gehouden wordt met duurzaamheidsrisico’s vind je onder ‘fondsinformatie’ in Mijn Pensioen.

Waar kun je voor kiezen in onze pensioenregeling?

Je kunt kiezen voor een netto ouderdomspensioen voor je salaris boven het fiscaal grensbedrag. De pensioenrichtleeftijd in de netto pensioenregeling is 68 jaar.
Wat gebeurt er als je overlijdt terwijl je netto pensioen opbouwt? Dan krijgt je eventuele partner netto partnerpensioen en krijgen je eventuele kinderen netto wezenpensioen.

Word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijk) door zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt.

Netto pensioenreglement

Wil je precies weten wat onze netto pensioenregeling je biedt?

Download het pensioenreglement

Waar kun je niet voor kiezen in onze netto pensioenregeling?

Wat gebeurt er als je overlijdt voordat je met pensioen gaat en niet meer bij deze werkgever werkt? Dan krijgt je eventuele partner geen netto partnerpensioen en krijgen je eventuele kinderen geen netto wezenpensioen van ons.

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Word je arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouw je pensioen op?

Je kunt op drie manieren pensioen opbouwen:

A. AOW-pensioen. Dit pensioen krijg je van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank voert de AOW-regeling uit.

B. Pensioen via je werkgever(s), waaronder ABN AMRO of een aangesloten onderneming. Tot het fiscale grensbedrag (€112.189 in 2021) bouw je pensioen op in de pensioenregeling. Boven het fiscale grensbedrag kun je pensioen opbouwen in de netto pensioenregeling.

C. Extra pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Je netto pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Je betaalt elke maand premie voor je netto pensioenregeling. De premies worden – na aftrek van eventuele premies voor partner- en wezenpensioen – voor je belegd en vormen op je pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koop je een netto ouderdoms- en/of een netto partnerpensioen.
Je bouwt in de netto pensioenregeling over een deel van je pensioengevend salaris geen pensioen op. Dit komt omdat je ook pensioen opbouwt in de ‘gewone’ pensioenregeling. In de netto pensioenregeling bouw je pensioen op over het voltijd pensioengevend salaris vanaf het fiscaal grensbedrag (€112.189 in 2021). Bij netto pensioen betaal je geen belasting over je pensioenuitkering. Je betaalt wel belasting over de jaarlijkse opbouw.

Premie voor de opbouw van je pensioen

Je betaalt elke maand premie vanuit je nettoloon voor je netto pensioen. De premies die je betaalt, vind je terug op je loonstrook en in Mijn Pensioen. Je werkgever zorgt voor de maandelijkse betaling van de premie aan ons fonds.

Welke keuzes heb je nog meer?

Niet meedoen of alleen netto partner- en wezenpensioen

Je kunt netto ouderdoms-, netto partner- en netto wezenpensioen verzekeren. Wil je niet meer meedoen aan de netto pensioenregeling? Geef dit dan door in Mijn Pensioen.

Wil je geen netto ouderdomspensioen maar wel netto partner- en netto wezenpensioen? Geef dit ook door in Mijn Pensioen.

Op je pensioendatum kun je kiezen tussen een vast of een variabel netto pensioen. Wij verzorgen het variabele netto pensioen. Het vaste netto pensioen moet je zelf kopen bij een verzekeraar.

Variëren in de hoogte van je pensioen niet mogelijk

Wil je beginnen met een hoger of juist lager pensioen? Dat kan niet bij ons. Bij een verzekeraar kan dat misschien wel.

Deeltijdpensioen

Wil je minder gaan werken? Dan kun je ervoor kiezen een deel van je pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet je 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum bij ons aanvragen. Bespreek dit ook met je werkgever.

Wil je zelf bepalen hoe je premie wordt belegd? Dat is niet mogelijk in deze netto pensioenregeling.
Verander je van baan? Als je nieuwe werkgever ook een netto pensioenregeling heeft, dan kun je je netto pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Je regelt dit met je nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioen meenemen noemen we waardeoverdracht.

Je pensioen gaat standaard in vanaf je AOW-leeftijd. Maar je kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Als je eerder of later met pensioen gaat, geldt dat voor je pensioen uit de pensioenregeling en de netto pensioenregeling.

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je netto pensioen staat niet vast. Je uiteindelijke pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van je beschikbare premie, het tarief dat pensioenuitvoerders hanteren bij de aankoop van je pensioen en de rendementen op je beleggingen.

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

Wij maken kosten voor de uitvoering van de netto pensioenregeling. Die betaal je aan ons. Voor het beheer van je pensioenkapitaal rekenen wij ook kosten. Die beleggingskosten brengen wij in mindering van je pensioenkapitaal.

Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan verandert.

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt.

Als je gaat samenwonen of als je in het buitenland gaat trouwen of in het buitenland een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.
Als je verhuist naar het buitenland.
Als je werkloos wordt.

Meer of minder werken

Als je meer of minder gaat werken.

Verlof

Als je tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk één keer per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op mijnpensioenoverzicht. Let op: pensioen uit de netto pensioenregeling staat hier nog niet op.

Vragen

Bekijk de veelgestelde vragen & antwoorden op de webpagina Service en Contact. Neem contact met ons op als je vragen hebt of als je gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Stuur een e-mail naar pensioendesk@abnamropensioenfonds.nl of bel naar 020 237 57 77 op werkdagen tussen 8.30 uur en 15.00 uur.

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title