Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het ABN AMRO Pensioenfonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. Op deze pagina lees je alles over het Verantwoordingsorgaan.

Waarover geeft het Verantwoordingsorgaan advies?

Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het beleid van het bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds en over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. Dit oordeel wordt ieder jaar in het jaarverslag gepubliceerd. Daarnaast geeft het Verantwoordingsorgaan adviezen.

Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur onder andere over:

  • het beloningsbeleid;

  • de vorm en inrichting van het intern toezicht;

  • het communicatie- en voorlichtingsbeleid;

  • liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;

  • het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst.

In beroep tegen het bestuur

Het Verantwoordingsorgaan kan in beroep gaan tegen een bestuursbesluit. Dat kan als het bestuur geen advies heeft gevraagd, terwijl dit wel had gemoeten. Of als een bestuursbesluit niet overeenkomt met het advies van het Verantwoordingsorgaan.

Samenstelling en benoeming

In totaal telt het verantwoordingsorgaan 11 leden. Dat zijn 5 leden namens de gepensioneerden, 4 leden namens de medewerkers en 2 leden namens de werkgever. De leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd door het bestuur van het pensioenfonds.

De leden namens de medewerkers en gepensioneerden zijn voorgedragen door middel van verkiezingen. De leden namens de werkgever zijn voorgedragen door de Raad van Bestuur van ABN AMRO.

Lees ook ons blog Inspraak in je pensioenregeling.

Wie zitten in het Verantwoordingsorgaan?

Werkgeversleden:

Vandena Kesharie

George Goudriaan

Werknemersleden:

Marina Bakker

Jolien van den Ende

Daniël Lof

Guido Bamberg

Gepensioneerde leden:

Mieke Boersma

Alexander van der Garden

Jos Wieleman

Nol Westermann

Jan van Dijken

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title