Verantwoord beleggen

Het doel van ons beleggingsbeleid is om de pensioenen veilig te stellen en om voldoende rendement te maken. Op die manier kunnen we de pensioenen blijven betalen en laten meestijgen met de prijzen. Verantwoord beleggen helpt daarbij en is daarom een onderdeel van ons beleggingsbeleid.

Hoe beleggen we verantwoord?

Verantwoord beleggen betekent dat we bij onze beleggingen rekening houden met financiële-, milieu- en sociale aspecten en criteria voor goed ondernemingsbestuur. Lees hoe wij verantwoord beleggen. Dit is wat wij doen om zo verantwoord mogelijk te beleggen.

1. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

We stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen, waarvan we aandelen hebben. Daarmee oefenen we invloed uit op de kwaliteit van hun bestuur. Het stemmen doen we niet zelf. Dit doet een gespecialiseerd bedrijf namens ons. Wil je weten hoe we stemmen? Bekijk dan onze kwartaalrapportages. Daarin staat ook welke ondernemingen we uitsluiten.

2. Uitsluiten van beleggingen

Wij beleggen niet in ondernemingen die zich bezighouden met activiteiten die bij wet verboden zijn of die wij niet toelaatbaar vinden. Bijvoorbeeld:

  • kinderarbeid

  • schending van mensenrechten

  • corruptie

  • tabak

  • productie van controversiële wapens (chemische en biologische wapens, clusterbommen en anti-persoonsmijnen).

Wij beleggen ook niet in ondernemingen uit landen op de EU- en VN-sanctielijsten.

3. Engagement

Engagement betekent dat we in gesprek gaan over duurzaamheid met de bedrijven waarin wij beleggen. We spreken deze bedrijven aan op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van milieu-, sociale- en organisatorische kwesties. Hiervoor werken we samen met een gespecialiseerd bedrijf dat namens meerdere aandeelhouders het gesprek voert.

4. ESG-integratie

ESG staat voor Environmental, Social & Governance (milieu, sociaal en organisatorisch). Het pensioenfonds past ESG-integratie toe op de aandelenportefeuilles. Het houdt in dat energieverbruik, klimaat, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven.

5. Meten van CO2 voetafdruk

CO2 is een van de belangrijkste broeikasgassen, verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. We meten de CO2-uitstoot bij de ondernemingen waar wij aandelen in hebben. Dit wordt ook wel de CO2-voetafdruk genoemd. Ons bestuur besluit vervolgens hoeveel de bedrijven deze CO2-voetafdruk moeten verlagen. Momenteel hebben we afgesproken om de CO2 van onze portefeuille met 50% te verlagen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over verantwoord beleggen? Neem dan eens een kijkje in het Beleidsplan verantwoord beleggen. Of lees de laatste kwartaalrapportage Verantwoord beleggen.

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title