Missie, visie en strategie

Lees waarom wij doen wat wij doen en hoe we dat doen.

Missie

Waardevolle partner voor de toekomst

Het pensioenfonds is de waardevolle partner van de deelnemer als het gaat over inkomen voor later. Voor de uitvoering zijn wij de partner of choice voor de ABN AMRO Bank en de overige aangesloten ondernemingen. 

AAPF is de afgelopen jaren uitstekend in staat geweest om binnen het bestaande FTK toegevoegde waarde te behalen voor de deelnemers. Wij hebben hiermee een uitstekende uitgangspositie. Wij verwachten deze toegevoegde waarde ook in de toekomst waar te kunnen maken.

 Onze onderscheidende factoren zijn:

  • Solide beleggingsproces met uitstekende resultaten

  • Moderne administratie tegen lage kosten

  • Gebruiksgemak voor de deelnemer (alles in een hand)

  • Zowel ervaring met CDC-regeling als met individuele DC-regeling

Kernwaarden

Onze  kernwaarden: Persoonlijke aandacht, Steeds beter en Samen kijken naar de toekomst, ondersteunen ons om deze doelen te realiseren.

Visie

Alleen duurzaam opererende pensioenorganisaties zijn toekomstbestendig.

De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan razendsnel. Daarbij nemen de vereisten op het gebied van compliance en wet- en regelgeving toe. Ook de verwachtingen in de maatschappij én de basis voor de uitvoering van het pensioencontract; de arbeidsovereenkomst en arbeidsrelatie zijn sterk aan verandering onderhevig.

Bij deze dynamiek is het van groot belang om continu te blijven nadenken over hoe de organisatie moet functioneren om ook op de lange termijn van toegevoegde waarde te zijn voor de belanghebbenden. Duurzaam staat hier voor een toekomstbestendige organisatie en de wijze waarop we de uitvoering (pensioen- en vermogensbeheer) vormgeven. Dit betekent een organisatie die zich continu verbetert, we in samenwerking het verschil maken en we het samenbrengen van expertise uit verschillende disciplines organiseren.

De pensioenorganisatie wordt als een gewoon bedrijf geleid.

Het besturen van een pensioenfonds betekent het managen van een complexe financiële onderneming. Dit vereist fulltime aansturing door pensioenprofessionals. Om de belangenafweging zorgvuldig te doen, is het essentieel dat de stakeholders (mede)zeggenschap in de vorm van een stemrecht en invloed op de momenten dat het gaat om de belangenafweging hebben.

Pensioenfonds en uitvoering horen dicht bij elkaar.

Het pensioenfonds kan het beste georganiseerd worden als bestuur en uitvoering dicht bij elkaar staan. Het bestuur moet goed inzicht hebben in, en zeggenschap hebben over alle facetten van de uitvoering. Het bevordert adequate, efficiënte en transparante uitvoering van de belangrijkste taken van het pensioenfonds.

Relatie met de werkgever is van groot belang.

Pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde die de werkgever aanbiedt aan zijn werknemers. Het pensioenfonds hecht dan ook aan een goede band met de werkgever.

Strategie

Sterke uitgangspositie


ABN AMRO Pensioenfonds staat er goed voor met een sterke financiële positie, goed functionerend vermogensbeheer en een moderne pensioenadministratie die de deelnemer veel gebruiksgemak levert. Op basis van gedegen processen hebben we de afgelopen jaren goede resultaten behaald. Samen met een passende en robuuste governance structuur biedt dit een stevig fundament voor de toekomst.

Vanuit dit fundament is de strategie voor de komende drie jaar geformuleerd.

Voorbereiden op nieuwe pensioenstelsel

Gegeven de tijdlijnen voor de implementatie van het pensioenakkoord, staan de komende jaren voor het pensioenfonds sterk in het teken van de voorbereiding op de transitie naar een nieuw pensioenstelsel, inclusief het maken van vele keuzes in afstemming met de stakeholders. Het pensioenfonds wil ook voor het nieuwe pensioencontract de partner of choice zijn voor de ABN AMRO Bank en de overige aangesloten ondernemingen.

Koers bepalen in onzekere tijden

Er zijn veel verschillende trends en ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de toekomst van ons pensioenfonds. ’Het pensioenfonds heeft zich hierop voorbereid door verschillende scenario’s uit te werken. Uit deze scenario’s volgt dat er tenminste twee investeringen zijn die we in alle gevallen willen en moeten doen, te weten het verbeteren van de deelnemersbeleving en het optimaliseren van operationele processen.

 

Strategische thema's

Om invulling te geven aan onze doelen hebben we voor de periode 2021 - 2023 de volgende thema’s als belangrijk aangemerkt. We zetten in op een duidelijke waardepropositie naar zowel werkgever, sociale partners als naar de arbeidsmarkt. Hiervoor bouwen we de bestaande kwaliteit & eenvoud in de uitvoering verder uit. Daarnaast zetten we in op kansen in digitalisering. Om dit alles te bewerkstelligen is er een sterke focus op de benodigde expertise en veranderkracht.

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title