Missie, visie en strategie

Lees waarom wij doen wat wij doen en hoe we dat doen.

Missie

Dit pensioenfonds staat voor zijn kwaliteit en kostenefficiënte uitvoering.

Ons pensioenfonds heeft tot doel om op correcte wijze uitvoering te geven aan de afspraken zoals vastgelegd in het pensioenreglement. Wij doen dit door focus op kostenefficiency, duurzaamheid, uitstekende dienstverlening aan onze deelnemer en door het nemen van goed afgewogen risico’s.

Waardevolle partner

Het pensioenfonds is de waardevolle partner van de deelnemer als het gaat over inkomen voor later. Voor de uitvoering zijn wij de partner of choice voor de ABN AMRO Bank en de overige aangesloten ondernemingen.

Kernwaarden

Onze  kernwaarden: Persoonlijke aandacht, Steeds beter en Samen kijken naar de toekomst, ondersteunen ons om deze doelen te realiseren.

Visie

Alleen duurzaam opererende pensioenorganisaties zijn toekomstbestendig.

De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan razendsnel. Daarbij nemen de vereisten op het gebied van compliance en wet- en regelgeving toe. Ook de verwachtingen in de maatschappij én de basis voor de uitvoering van het pensioencontract; de arbeidsovereenkomst en arbeidsrelatie zijn sterk aan verandering onderhevig. Onze middelen, randvoorwaarden, relaties én potentieel ons doel zijn dus volop in beweging.

Bij deze dynamiek is het uitermate van belang om goed te blijven nadenken over hoe de organisatie moet functioneren om ook op de lange termijn bestaansrecht te garanderen. Duurzaam staat hier voor toekomstbestendig in alle aspecten van de organisatie en de wijze waarop we de uitvoering (pensioen- en vermogensbeheer) vormgeven. Dit betekent een organisatie waarbij de ontwikkeling centraal staat, we in samenwerking het verschil maken en we het samenbrengen van expertise uit verschillende disciplines organiseren.

De pensioenorganisatie wordt als een gewoon bedrijf geleid.

Het besturen van een pensioenfonds betekent het managen van een complexe financiële onderneming. Dit vereist fulltime aansturing door pensioenprofessionals. Stakeholders spelen een rol daar waar belangenafweging gewenst of vereist is. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, is het niet noodzakelijk dat stakeholders ook dagelijks (uitvoerend) bestuurder van een pensioenorganisatie zijn. Het hebben van (mede)zeggenschap in de vorm van een stemrecht en invloed op de momenten dat het gaat om de belangenafweging is wel essentieel.

Pensioenfonds en uitvoering horen dicht bij elkaar.

Het pensioenfonds kan het beste georganiseerd worden als bestuur en uitvoering dicht bij elkaar staan. Het bestuur moet goed inzicht hebben in, en zeggenschap hebben over alle facetten van de uitvoering. Het bevordert adequate, efficiënte en transparante uitvoering van de belangrijkste taken van het pensioenfonds.

Relatie met de werkgever.

Pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde die de werkgever aanbiedt aan zijn werknemers. De band met de werkgever is ook van belang voor het pensioenfonds. Affiniteit met de onderneming van de werkgever heeft een meerwaarde voor de betrokken bestuurders bij het pensioenfonds.

Strategie

Wij investeren in een toekomstbestendige en wendbare organisatie

Onze missie ten aanzien van de verantwoordelijkheden, die wij als uitvoerder van de pensioenovereenkomst van ABN AMRO Bank dragen en onze visie op de pensioenorganisatie van de toekomst vragen om een sterke en toekomstbestendige pensioenorganisatie. Wij moeten als basis tijdig, juist en efficiënt blijven leveren wat wij als uitvoerder van de pensioenovereenkomst, zoals vastgelegd in uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement, zijn overeengekomen.

In deze tijd van schuivende panelen is het uitermate belangrijk om een wendbare organisatie te zijn die gericht is op het leveren van meerwaarde. Het fundament van het Pensioenfonds is stevig. Om dit fundament uit te bouwen en kwetsbaarheden te voorkomen is het van belang om sterk regie te blijven voeren, kwaliteiten optimaal te benutten en daarvoor ook samen te werken met ‘best in class’.

We blijven innoveren om ook in de toekomst aan de behoeftes van onze deelnemers te kunnen voldoen en waar mogelijk de verwachtingen te overtreffen. Wij investeren daarvoor in duurzame relaties met onze medewerkers, deelnemers, werkgevers en overige stakeholders.

 

Afhankelijkheden afbouwen

Het pensioenveld is sterk in beweging. Diverse uitvoeringsorganisaties hebben hun strategie aangepast. De verhouding tussen uitvoerders en leveranciers staat onder druk. Als uitvoerder is het van belang dat er te kiezen valt. Daarvoor moeten afhankelijkheden verder worden afgebouwd en moeten bedreigingen omgedraaid worden naar kansen. Wij zullen de komende periode onderzoeken (investeren) op welke wijze hieraan het best invulling kan worden gegeven.

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title