Leidraad vaststellen opbouwpercentage

Het bestuur maakt gebruik van deze leidraad voor het vaststellen van het opbouwpercentage voor de CDC-pensioenregeling.

Hoeveel premie betaalt de werkgever aan het pensioenfonds?

 • De werkgever betaalt maandelijks een vaste premie aan het pensioenfonds.

 • Voor de jaren 2020 tot en met 2024 is de premie vastgesteld op 37% van de pensioengrondslag.

 • De werkgever is nooit verplicht een hogere premie te betalen en zal dat ook nooit doen.

 • Per 1 januari 2020 betaalt de werkgever eenmalig 4% van de pensioengrondslag als premiereserve.

Hoeveel pensioen bouw je maximaal op?

 • De beoogde pensioenopbouw in de CDC-pensioenregeling is 1,875% per jaar, het maximale opbouwpercentage dat de fiscus toestaat bij de middelloonregeling. In 2021 is het opbouwpercentage 1,760%.

 • De pensioenopbouw vindt plaats over de maandelijkse pensioengrondslag.

Hoeveel premie hebben we nodig voor de beoogde pensioenopbouw?

 • Het pensioenfonds bepaalt aan het eind van ieder jaar of de vaste premie die het krijgt van de werkgever voldoende is voor de beoogde pensioenopbouw voor het komende jaar.

 • Eerst wordt de prijs van de nieuwe opbouw berekend met de gedempte kostendekkende premie methode. Bij deze gedempte kostendekkende premie wordt rekening wordt gehouden met het verwachte rendement van de beleggingen.

 • Vervolgens stelt het pensioenfonds de premiedekkingsgraad vast. Voor toekenning van de beoogde pensioenopbouw is de voorwaarde dat de premiedekkingsgraad 100% of meer is, tenzij de UFR-dekkingsgraad eind november lager is dan 105%. Dan moet de premiedekkingsgraad minimaal 105% zijn.

 • Als de vaste premie hoger is dan de gedempte kostendekkende premie én aan de eisen van de premiedekkingsgraad is voldaan, dan is de pensioenopbouw het komende jaar 1,875%. In 2021 is het opbouwpercentage 1,760%.

Wat gebeurt er als de vaste premie in een jaar niet voldoende is?

 • Als de vaste premie in een jaar niet voldoende is om de volledige pensioenopbouw te realiseren, kan geld uit de premiereserve worden gehaald.

 • Voorwaarde is dat de premiereserve niet lager dan nul mag zijn.

 • Als de premiereserve niet voldoende is, dan wordt de opbouw naar evenredigheid verlaagd.

 • De lagere opbouw geldt voor één jaar.

 • De lagere opbouw geldt niet alleen voor het ouderdomspensioen, maar ook voor het op te bouwen partnerpensioen.

 • Het verschil tussen de werkelijke opbouw en de beoogde opbouw in een jaar wordt in de jaren daarna niet ingehaald.

Wat gebeurt er als de vaste  premie in een jaar meer is dan nodig voor maximale pensioenopbouw?

Het meerdere wordt toegevoegd aan de premiereserve als

 • De vaste premie in een jaar meer bedraagt dan de kostendekkende premie die nodig is voor een opbouwpercentage van 1,875% en
 • De premiedekkingsgraad tenminste 100% is, of tenminste 105% als de UFR-dekkingsgraad eind november lager is dan 105%.

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

 • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
 • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
 • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title