Het bestuur

Het bestuur van het pensioenfonds is eindverantwoordelijk voor het beleid op pensioen- en vermogensbeheer. Het bestuur behartigt de belangen van gepensioneerden, (oud-)medewerkers, ABN AMRO Bank en alle aangesloten ondernemingen.

Wat doet het bestuur?

Het totale bestuur bepaalt het strategisch beleid. Hiernaast zijn er meer taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn verdeeld tussen het uitvoerend en het niet-uitvoerend bestuur.

Uitvoerend bestuur

Het uitvoerend bestuur heeft de dagelijkse leiding over het pensioenfonds. Zij voert het strategisch beleid uit.

Niet-uitvoerend bestuur

Het niet-uitvoerend bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door het uitvoerend bestuur. 

Bestuurscommissies

Bestuurscommissies adviseren het bestuur. In deze commissies zitten bestuursleden samen met 1 of meer externe deskundige(n). We hebben zes bestuurscommissies:

 1. vermogensbeheer en balansmanagement

 2. communicatie

 3. financiën en pensioenbeheer

 4. pension fund governance

 5. risicomanagement

 6. juridische zaken

Hoe neemt het bestuur een besluit?

Aan een besluit van het bestuur gaat een goede voorbereiding vooraf. We bespreken een voorstel eerst in een bestuurscommissie. De commissie adviseert het bestuur over het voorstel. Tenslotte bespreekt het bestuur het voorstel en het advies en neemt een besluit.

Samenstelling en benoeming

Het bestuur bestaat uit 13 leden. Deze zijn als volgt verdeeld.

Uitvoerend bestuur

Het uitvoerend bestuur bestaat uit 4 voltijds professionals. Zij worden benoemd door het niet-uitvoerend bestuur.

Niet-uitvoerend bestuur

Het niet-uitvoerend bestuur bestaat uit:

 • 1 onafhankelijke voorzitter

 • 4 werkgeversleden

 • 2 leden namens de medewerkers

 • 2 leden namens de gepensioneerden

De 4 werkgeversleden worden voorgedragen door de Raad van Bestuur van ABN AMRO. Een daarvan is een vertegenwoordiger van de vakbonden. Het Verantwoordingsorgaan draagt de medewerkersleden en gepensioneerde leden voor.

Samenstelling bestuur

Uitvoerende bestuursleden

Neoletta Poelgeest

Rick de Rijk

Maarten Roest

Marcel Verheul

Niet-uitvoerende bestuursleden

Werkgeversleden:

Nery Anderson

Kitty Roozemond 

Michel van Drie

Alen Zelkovicj

Werknemersleden:

Madeleine Jacobs

Merijn Schut

Leden namens de gepensioneerden:

Arjen van Amerongen

Angela van Meijl

Onafhankelijk voorzitter:

Paul Loven

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

 • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
 • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
 • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title