Beleggingsbeleid

Het doel van ons beleggingsbeleid is om de pensioenen veilig te stellen en voldoende rendement te maken. Op die manier kunnen we de pensioenen blijven betalen en laten meestijgen met de prijzen. Lees hier hoe ons beleggingsbeleid werkt en wie verantwoordelijk zijn voor onze beleggingen.

Hoe werkt ons beleggingsbeleid?

Je werkgever betaalt de pensioenpremies aan ons pensioenfonds. Wij beleggen de premies zo goed mogelijk. Dat doen we als volgt:

1. We spreiden de risico's in onze beleggingen

Dit doen wij door de beleggingsportefeuille in twee delen te splitsen: de matchingportefeuille en de returnportefeuille.

Matchingportefeuille
Het doel van de matchingportefeuille is om risico af te dekken en zoveel rendement te behalen dat we de pensioenen nu en in de toekomst kunnen betalen. De waarde van de pensioenverplichtingen verandert steeds door de renteontwikkeling. Door de looptijd van de matchingportefeuille te koppelen aan de looptijd van de verplichtingen, volgt het rendement van de matchingportefeuille de groei van de verplichtingen. Dit doen we door te beleggen in (overheid)obligaties en renteswaps.

Returnportefeuille
Het doel van de returnportefeuille is om zoveel rendement te behalen dat we de pensioenen jaarlijks kunnen laten stijgen met de prijsontwikkeling (indexatie). Het risico van deze beleggingen is groter. Voor deze portefeuille beleggen we bijvoorbeeld in aandelen en bedrijfsobligaties.

2. We hebben een dynamisch beleggingsbeleid

Onze financiële positie bepaalt hoeveel risico’s we nemen. We bepalen deze positie aan de hand van de dekkingsgraad. Bij een lage dekkingsgraad nemen we minder risico en beleggen we minder in de returnportefeuille. Bij een zeer hoge dekkingsgraad kunnen we onze ambities makkelijker waarmaken en nemen we meer risico’s. We beleggen dan ook minder in de returnportefeuille. Op vooraf bepaalde momenten in het jaar kunnen we de verdeling tussen de returnportefeuille en de matchingportefeuille veranderen.

3. We houden rekening met duurzaamheidsaspecten

Wij willen zorgen voor een goed pensioen voor onze gepensioneerden en deelnemers. Bij onze beleggingsbeslissingen kijken we daarom niet alleen naar de financiële informatie van een onderneming. We beoordelen de duurzaamheid van een onderneming ook op basis van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Dit worden ESG criteria genoemd. Hier lees je alles over op de pagina Verantwoord beleggen.

Wie zijn verantwoordelijk voor de beleggingen?

Ons bestuur is verantwoordelijk voor het beleggingsproces, de beleggingsportefeuille en de organisatie van de beleggingen. Verder:

  • Hebben we een klein team van breed opgeleide beleggingsprofessionals dat intensief samenwerkt met strategisch gespecialiseerde partners.

  • Adviseert de bestuurscommissie Vermogensbeheer en Balansmanagement het bestuur over alle aspecten van het strategisch beleggingsbeleid.

  • Laten we verschillende externe vermogensbeheerders voor ons beleggen. Met elk van deze vermogensbeheerders hebben we een contract afgesloten voor het beheer van een deel van de beleggingsportefeuille. Ons team van beleggingsprofessionals controleert de gemaakte afspraken.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de doelstelling, organisatie en uitvoering van ons beleggingsbeleid? Lees dan de Verklaring inzake beleggingsbeginselen. Benieuwd hoe ons fonds er financieel voorstaat? Lees dan de laatste kwartaalrapportage beleggingen.

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title