Nieuwsflits mei 2019

Nieuwsflits mei 2019

Inhoud header image

Hoe staat ons fonds er financieel voor?

Elk kwartaal lees je in de Nieuwsflits een verslag van de ontwikkeling van de beleggingen in het afgelopen kwartaal. In het verslag lees je de hoogte van de dekkingsgraad en de ontwikkeling van de waarde van het vermogen en van de verplichtingen.

Lees het kwartaalverslag beleggingen
Hoe staat ons fonds er financieel voor?


Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven en economische dekkingsgraad gestegen

Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven en economische dekkingsgraad gestegen

Om te zien hoe financieel gezond ons fonds is, kijken we onder andere naar de dekkingsgraad. In het eerste kwartaal van 2019 bleef de beleidsdekkingsgraad ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 gelijk, namelijk 129%. De economische dekkingsgraad steeg in het eerste kwartaal van 2019 van 125% naar 128%.

Wat betekent dit voor het pensioenfonds?

De beleidsdekkingsgraad van 129% is hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104% en hoger dan de strategisch vereiste dekkingsgraad van 120%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Elk jaar in april besluit het bestuur van ons pensioenfonds of de pensioenen worden geïndexeerd. Door te indexeren houdt je pensioen zijn koopkracht. Of we in 2020 kunnen indexeren hangt af van de financiële situatie. Het bestuur kijkt onder andere naar de beleidsdekkingsgraad per eind december 2019.

In april 2019 zijn alle pensioenen met 2,2% verhoogd.

Lees meer over de dekkingsgraad Lees meer over de ontwikkeling van de dekkingsgraad

Waarde van vermogen en waarde van verplichtingen gestegen

Het pensioenvermogen bestaat uit de financiële middelen van het pensioenfonds. De waarde van het pensioenvermogen steeg van € 26,55 miljard in het vierde kwartaal van 2018 naar € 28,90 miljard in het eerste kwartaal van 2019.

De waarde van de verplichtingen bestaat uit het bedrag dat ons fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. De waarde van de verplichtingen steeg van
€ 21,27 miljard in het vierde kwartaal van 2018 naar € 22,60 miljard in het eerste kwartaal van 2019.

Wat is er gebeurd in het eerste kwartaal van 2019?

ABN AMRO Pensioenfonds heeft een returnportefeuille en een matchingportefeuille. Het eerste kwartaal van 2019 zijn er zowel in de returnportefeuille als in de matchingportefeuille mooie rendementen behaald. Met name dankzij stijgende aandelenkoersen is de returnportefeuille met 7,5% gestegen. Dalende rentes hebben in de matchingportefeuille tot een positief rendement geleid.

Het doel van de matchingportefeuille is om net zoveel geld te verdienen als de waarde van de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Het belangrijkste risico op balansniveau van het pensioenfonds is een daling van de rente. Door de dalende rente heeft de matchingportefeuille een positief rendement geboekt, maar daar staat een aangroei van de verplichtingen tegenover.

Je pensioen wordt jaarlijks verhoogd als de financiële situatie van het pensioenfonds voldoende is.

Hieronder zie je de ontwikkeling per beleggingscategorie in het eerste kwartaal van 2019:

Ontwikkeling per beleggingscategorie in het eerste kwartaal van 2019

Meld je aan voor het webinar Check je pensioen of het webinar Pensioenkeuzes

Elk kwartaal geven wij webinars over verschillende thema’s rond pensioen. Een webinar is een online presentatie waarbij je anoniem vragen kunt stellen over je pensioen. Op dinsdag 28 mei organiseren wij de webinars ‘Check je pensioen’ en ‘Pensioenkeuzes’. Het laatste is interessant voor medewerkers en ex-medewerkers ouder dan 55 jaar die zich oriënteren op hun pensioen.

Meld je aan voor een van de webinars
Meld je aan voor het webinar Check je pensioen of het webinar Pensioenkeuzes

Waar gaan de webinars over?

In het webinar ‘Pensioenkeuzes’ komen alle pensioenkeuzes aan bod. Handig als je die keuzes binnen een aantal jaren moet maken. Wat krijg je als je met 57 met pensioen gaat, of als je 62 bent? Kies je voor een tijdelijk ouderdomspensioen, als je nog geen AOW-pensioen krijgt? Deze vragen en meer komen aan bod in dit webinar.

In het webinar ‘Check je pensioen’ hoor je bijvoorbeeld hoe je pensioen is opgebouwd en wanneer je wat moet doen voor je pensioen.

Hoe meld je je aan voor een webinar op 28 mei?

Klik daarvoor op een van de links in de tabel hieronder. Doe dit uiterlijk 27 mei a.s. Je krijgt meteen daarna een bevestiging. In die bevestiging staat een link naar het webinar. Tip: Bedenk vooraf welke vragen je wilt stellen!

Wanneer en hoe laat zijn de webinars?

Wanneer? Hoe laat? Webinar
28 mei a.s. 13.30 uur Check je pensioen
28 mei a.s. 15.00 uur Pensioenkeuzes

En als je niet kan op 28 mei?

In september en november dit jaar geven we ook webinars. Dan komen de thema’s ‘Check je pensioen’ en ‘Pensioenkeuzes’ opnieuw aan bod en ook het thema ‘Uit elkaar’. Houd hiervoor de Nieuwsflits in de gaten! De webinars zijn na afloop te bekijken op onze website onder Aan de slag/Filmpjes. Maar als je meedoet, kan je al je vragen ‘live’ (en anoniem) stellen en krijg je meteen antwoord.

Pensioenkeuzes

Als je met pensioen gaat, moet je een aantal keuzes maken. Wanneer ga je met pensioen? Kies je ervoor om de eerste vijf of tien jaar een hoger pensioen te krijgen? Wil je voor je partner een hoger partnerpensioen? Maar er zijn meer keuzes. Ken jij ze allemaal?

Lees meer over pensioenkeuzes
Pensioenkeuzes


Als je met pensioen gaat, moet je een aantal keuzes maken. Dat doe je in ‘Mijn Pensioen’, je persoonlijke omgeving op onze website. Wij raden je aan om jaarlijks in ‘Mijn Pensioen’ te kijken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. En om te berekenen met welke keuzes je een zo goed mogelijk pensioen kunt krijgen. Zo krijg je inzicht in je financiële situatie na pensioendatum. En weet je of je misschien bij moet sparen om eerder met pensioen te kunnen gaan. Ben je ouder dan 55 jaar? Dan zijn de pensioenkeuzes nog belangrijker. Je kunt namelijk vanaf 57 jaar met pensioen. Maar hoeveel pensioen krijg je dan? Daar kom je achter door alle mogelijke keuzes en combinaties daarvan in ‘Mijn Pensioen’ uit te proberen.

In het webinar ‘Pensioenkeuzes’ bespreken we alle pensioenkeuzes en laten we in een voorbeeld zien wat die keuzes voor het pensioen betekenen.

Meld je aan voor het webinar ‘Pensioenkeuzes’ op 28 mei om 15.00 uur.

Meld je uiterlijk 27 mei aan via deze link: Pensioenkeuzes. Je krijgt meteen een bevestiging. In die bevestiging staat een link naar het webinar op 28 mei. Tip: Bedenk vooraf welke vragen je wilt stellen!