Nieuwsflits oktober 2019

Nieuwsflits oktober 2019

Inhoud header image

Pensioen3daagse: Zorg goed voor elkaar

De Pensioen3daagse is een jaarlijks evenement van Wijzer in Geldzaken. Wij doen hieraan mee met 3 webinars. Wil je snel inzicht in hoe je pensioen is geregeld? Meld je dan aan voor een van onze webinars:

Pensioenkeuzes, Vrouw & pensioen en Uit elkaar

Geef je nu op voor een van de webinars
Pensioen3daagse

Waar gaan de webinars over?

1. Pensioenkeuzes: Als je met pensioen gaat, kun je verschillende keuzes maken. Eerder of later met pensioen? Eerst een hoger en daarna een lager pensioen? Of wil je deels met pensioen en deels blijven werken? Alle pensioenkeuzes komen aan bod tijdens dit webinar. Handig als je die keuzes binnen een aantal jaren moet maken.

Voor wie?
Voor alle (ex-)medewerkers die erover denken om binnen nu en een paar jaar met pensioen te gaan. Ben je ouder dan 55? Dan wil je dit webinar niet missen!

2. Vrouw & Pensioen: Pensioen is voor iedereen belangrijk. Toch blijkt uit meerdere onderzoeken dat vrouwen zich minder interesseren voor pensioen. Dit is je kans om in een klein half uur bijgepraat te worden over je pensioen. Wat krijg ik later? Wanneer moet ik in actie komen voor mijn pensioen? Deze vragen en meer komen aan bod tijdens dit webinar.

Voor wie?
Voor alle vrouwelijke (ex-)medewerkers die onze pensioenregeling nog niet goed kennen.

3. Uit elkaar: Gaan je partner en jij uit elkaar? Het beëindigen van een samenlevingscontract, huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft impact op je pensioen. Wil je het goed geregeld hebben of wil je checken of je het goed geregeld hebt? Volg dan dit webinar.

Voor wie?
Voor alle (ex-)medewerkers en gepensioneerden die de afgelopen 2 jaar uit elkaar zijn gegaan of nu in deze situatie zitten.

Hoe meld je je aan?

Klik op een van de links in de tabel hieronder. Doe dit voor 6 november als je mee wilt doen aan de webinars Pensioenkeuzes, Vrouw & Pensioen en Uit elkaar.
Laat je e-mailadres achter. Je krijgt dan meteen een bevestiging. Daarin staat een link naar het webinar. Tip: Bedenk vooraf welke vragen je wilt stellen over het thema!

Wanneer en hoe laat?

Wanneer? Hoe laat? Webinar
7 november 10.30 uur Uit elkaar
7 november 12.30 uur Vrouw & Pensioen
7 november 14.30 uur Pensioenkeuzes

En als je niet kan op 7 november?

De webinars zijn terug te kijken op onze website onder Aan de slag/Filmpjes. Maar meedoen is leuker, je kunt dan al je vragen live stellen.

Een duurzamer pensioen

Het bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds heeft ten aanzien van ons beleggingsbeleid besluiten genomen over de verlaging van CO2 en de uitsluiting van controversiële wapens en tabaksproducenten. Mede dankzij jullie!

Lees meer over deze besluiten
duurzamer pensioen

Tabak en controversiële wapens:

Dit voorjaar hielden we een onderzoek naar de mening over verantwoord beleggen bij ons fonds. De meeste respondenten gaven aan liever niet in controversiële wapens en tabak te willen beleggen. Het bestuur heeft hiernaar geluisterd en mede daarom besloten om producenten van controversiële wapens uit te sluiten. Daarnaast worden ondernemingen uitgesloten die voor meer dan 50% van hun omzet afhankelijk zijn van tabaksproducten.

CO2-reductie

CO2 is een van de belangrijkste broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. We meten de uitstoot van CO2 van de aandelenportefeuilles, dit noemen we de CO2-voetafdruk. Het bestuur van ons fonds heeft besloten om de CO2-afdruk in de komende 5 jaar significant te laten afnemen.

Lees meer over ons beleggingsbeleid en verantwoord beleggen.

Nieuwe leden verantwoordingsorgaan

Haixia Hu en George Goudriaan zijn de 2 nieuwe gezichten van ons verantwoordingsorgaan. Wat gaan zij doen voor ons fonds? Welke rol heeft het verantwoordingsorgaan? Marina Bakker-te Booy, inmiddels ervaren lid van dit orgaan, vertelt hier meer over.

Lees het interview met Marina Bakker-te Booy
verantwoordingsorgaan


verantwoordingsorgaan

Het bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. Daarnaast adviseert het VO het bestuur van ons fonds over belangrijke zaken. Welke zijn dat en hoe doen ze dat? En kun jij ook lid worden van het VO?

Marina Bakker-te Booy is lid van het VO sinds 1 juli 2017. Zij geeft antwoorden op die vragen en meer:

1 Wat is het VO en wat zijn de verantwoordelijkheden van het VO?
Het VO kan je zien als het geweten van het Pensioenfonds. Wij spreken een oordeel uit over het handelen van het bestuur, het beleid van het fonds en de uitvoering daarvan. Daarnaast geven wij advies aan het fonds als daarom gevraagd wordt en soms zelfs ongevraagd.
Wij beoordelen of het beleid voldoet aan een evenwichtige belangenbehartiging van alle betrokken partijen. De betrokken partijen hierbij zijn het pensioenfonds, ABN AMRO als de werkgever, de werknemers, de pensioengerechtigden en deelnemers die in het verleden pensioen bij het pensioenfonds hebben opgebouwd maar nog geen pensioen krijgen. Deze laatste groep noemen we “slapers”. Ook kijken we of het beleid binnen de kaders is van de maatschappelijke opvattingen en wet- en regelgeving. Het oordeel van het VO over een kalenderjaar, kun je vinden in het jaarverslag van het pensioenfonds. Hierin is een aparte paragraaf opgenomen waarin wij onze bevindingen aangeven.

2 Hoe ziet je werk als VO-lid er uit?
Om goed ons werk te kunnen doen moeten we over een bepaalde basiskennis beschikken op pensioengebied. Niet iedereen behoeft hetzelfde te weten, maar samen moeten we voldoende weten om alle onderdelen van het fonds te kunnen behandelen. Om betrokken te blijven bij het pensioenfonds krijgen we inzicht in notulen van bestuursvergaderingen en zijn er periodiek gezamenlijke vergaderingen met het bestuur van het fonds. Ons werk bestaat dus veel uit lezen, participeren in vergaderingen en onderzoeken. Hierdoor leer ik veel over pensioenfondsen en ben ik op de hoogte van actuele discussies rondom pensioenen. Alle VO-leden werken of hebben gewerkt bij ABN AMRO op verschillende afdelingen met verschillende expertises. Hierdoor zijn we in staat om zaken vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en leren we veel van elkaar.

3. Hoe is het VO georganiseerd?
Binnen het VO hebben we verschillende commissies met een specifiek aandachtsgebied. De commissies hebben buiten de vergaderingen ook contact met het pensioenfonds om zaken verder uit te diepen of te onderzoeken. Indien we vinden dat we onvoldoende expertise hebben binnen het VO, kunnen we hiervoor iemand inhuren. Zelf zit ik in de commissie Governance & Communicatie. Daarnaast kennen we de commissies: Vermogensbeheer en Risico Management en. Het VO heeft ook een dagelijks bestuur. Hierin zit een afgevaardigde vanuit elke groep. Het huidige dagelijkse bestuur bestaat uit Mieke Boersma (namens de pensioengerechtigden), Martijn Mensen (namens de werknemers) en George Goudriaan (namens de werkgever).

4. Jullie geven ook adviezen aan het pensioenfonds, hoe werkt dit precies?
In de pensioenwet is vastgelegd over welke onderwerpen het pensioenfonds een bindend of een ‘gewoon’ advies moet vragen aan het VO. In de adviesaanvraag wordt de casus beschreven en worden de overwegingen en het besluit weergegeven. Aan het VO wordt gevraagd of het akkoord gaat met het besluit. Een adviesaanvraag wordt bekeken door een van de commissies of een speciaal hiervoor bij elkaar gekomen afvaardiging van het VO. Zij onderzoeken het en doen een terugkoppeling naar de rest van het VO. Wanneer er een hele ingewikkelde casus is kan het VO bij het bestuur een verzoek indienen om een expert in te schakelen. Wanneer het VO overeenstemming heeft, wordt het advies gecommuniceerd aan het bestuur. Zo is het fonds bijvoorbeeld wettelijk verplicht om advies te vragen aan het VO inzake het communicatieplan.

5. Kan iedereen lid worden van het VO?
Nee, je kunt niet zomaar lid worden. In het VO zijn zetels namens de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. De werknemers en pensioengerechtigden worden gekozen voor een termijn van 4 jaar. Daarna mogen ze nog 1x herkozen worden, waardoor de maximale zittingstermijn 8 jaar is. De werkgever wijst degenen aan die als afgevaardigden van de werkgever zitting hebben in het VO. Iedereen kan zich opgeven als kandidaat voor de verkiezingen, maar het is wel van belang dat je interesse hebt in het pensioenfonds, voldoet of kunt voldoen aan de profielschets voor VO-leden, en het leuk vindt om hierover meer te lezen en te leren.

Heb je meer vragen over het VO? Stuur dan een mail aan:
verantwoordingsorgaan@abnamropensioenfonds.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl biedt meer inzicht

Mijnpensioenoverzicht.nl is je persoonlijke pensioenpagina van de overheid. Je ziet hier het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd bij je huidige werkgever en bij je vroegere werkgevers. Ook staat er informatie over je AOW-pensioen. Sinds 1 oktober zie je een vooruitblik van je pensioen op basis van drie scenario’s.

Lees meer
Mijnpensioenoverzicht


Welke scenario’s zie je op Mijnpensioenoverzicht.nl?

Je ziet een vooruitblik van je pensioen op basis van drie scenario’s:

  • Je pensioen waar je naar verwachting op uitkomt;
  • Je pensioen dat je krijgt als het in de toekomst erg meezit;
  • Je pensioen dat je krijgt als het in de toekomst erg tegenzit.

In het filmpje van MPO krijg je meer uitleg over de scenario’s.

Krijg je al AOW?

Dan kun je op Mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting zien van je pensioen over 10 jaar.