De netwerkorganisatie ViiP (Vrouwen in institutioneel Pensioen) reikt om het jaar de Gouden Pump Award uit aan een organisatie die aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in topfuncties in de pensioenwereld. Op donderdag 22 april namen bestuursleden Joyce van Dorssen en Madeleine Jacob de Gouden Pump 2017 namens ons pensioenfonds in ontvangst. Wij zijn trots op deze erkenning.

                                                

  

Criteria

De jury koos unaniem voor ABN AMRO Pensioenfonds na beoordeling van de zes genomineerden op de volgende criteria:

  1. Wat is de visie op diversiteit?
  2. Is de visie ingevuld met concrete doelstellingen?
  3. Zijn de doelstellingen verankerd in een beleid en in de (lijn)organisatie c.q. het bestuur?
  4. Vindt evaluatie plaats van het beleid?
  5. Zijn de resultaten aantoonbaar en gevolg van de gevoerde strategie?

Diversiteitsbeleid

Volgens de jury heeft ons pensioenfonds zich onderscheiden met een gedegen diversiteitsbeleid en het goed uitgedragen waar het bij diversiteit om gaat: het versterken van masculiene en feminiene competenties. Het originele statement van onze presentatie “Wij hebben geen hoge hakken nodig om op gelijke voet te staan” sloot daar goed bij aan.

Op de verschillende niveaus in de organisatie zijn vrouwen goed vertegenwoordigd:

  • Binnen het bestuur is 50% vrouw (binnen het uitvoerend bestuur is 66% vrouw).
  • In het VO is momenteel 37% vrouw en vanaf 1 juli a.s. is  55% vrouw.
  • Binnen het management team is 50% vrouw.

  

Meer informatie over de organisatie leest u op https://www.abnamropensioenfonds.nl/organisatie/