Om een goed inzicht te krijgen in jouw pensioen gebruik je de pensioenplanner. Daarnaast vul je zelf informatie in over jouw (gewenste) situatie. Zo zie je hoeveel pensioen je naar verwachting krijgt als je met pensioen gaat. Wat biedt de pensioenplanner jou:
 

  • Inzicht in je pensioensituatie: bruto en netto inkomen vanaf pensioenrichtdatum (Levenslang ouderdomspensioen, AOW-pensioen). Voor een totaalbeeld kun je in de planner ook elders opgebouwde rechten invoeren (vorige werkgever, lijfrentepolissen of inkomen uit een levensloopregeling). Via www.mijnpensioenoverzicht.nl weet je dat je via verschillende werkgevers hebt opgebouwd en wat de hoogte is van je AOW-pensioen; 
  • Inzicht in je gewenste pensioensituatie: bruto en netto inkomen bij eerder of later pensioneren door het invoeren van de gewenste pensioenleeftijd;
  • Inzicht in inkomen voor je nabestaanden (partnerpensioen en wezenpensioen) voor als je overlijdt;
  • Maken en bevestigen van keuzes: (zie keuzemogelijkheden). Door je keuzes te bevestigen, krijgen wij jouw keuzes automatisch.