Interview met 2 bestuursleden over het nieuwe pensioenstelsel

Het was niet te missen de afgelopen jaren: nieuws over het nieuwe pensioenstelsel. Wat weten we al? Welke uitdagingen zijn er voor ons pensioenfonds? En hoe blijf je op de hoogte?

Deze vragen en meer komen aan bod in dit gezamenlijke interview met Neoletta Poelgeest en Rick de Rijk. Neoletta en Rick zijn beiden uitvoerende bestuurder van ons fonds. Daarnaast is Neoletta hoofd Communicatie & Beleid en is Rick hoofd Pensioenbeheer.

 

Hoeveel weten we al van het nieuwe pensioenstelsel?

We weten steeds wat meer. Na de hoofdlijnennota van juni 2020 is eind december 2020 het concept voor de wetswijziging gepubliceerd. De afgelopen periode is er een consultatieronde geweest. Dat houdt in dat mensen en organisaties kunnen reageren op de conceptteksten en de toelichting die daarbij door de wetgever is gegeven. Van die mogelijkheid om te reageren is veel gebruik gemaakt. In de komende periode moeten alle reacties behandeld worden en kan dit nog leiden tot aanpassing van de conceptwetgeving. Na de zomer van 2021 moeten de stukken worden aangeboden aan de Tweede Kamer voor behandeling.

Wat is de tijdlijn?

Als alles loopt volgens planning zou de nieuwe wetgeving per 1 januari 2023 van kracht zijn. Vervolgens moeten ABN AMRO Bank en de vakbonden onder andere een besluit nemen over de pensioenregeling. Ons pensioenfonds moet beoordelen of de set van afspraken evenwichtig is voor alle deelnemers en gepensioneerden en moet ook vaststellen of de afspraken uitvoerbaar zijn. Daarbij is ook het oordeel van het Verantwoordingsorgaan van groot belang. De Nederlandsche Bank (DNB) toetst als extern toezichthouder de afspraken. Pas als DNB akkoord is, kan gestart worden met de uiteindelijke aanpassingen van de regeling, het systeem én kan de overgang in gang worden gezet. Zoals het er nu naar uitziet, moet dat voor 1 januari 2027 allemaal geregeld zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar die tijd is hard nodig. Om analyses te maken, beslissingen te nemen, af te stemmen en te overleggen en ook het nieuwe systeem op te zetten en de overgang te regelen.

 

Wat zijn de grootste uitdagingen van het nieuwe pensioenstelsel voor het pensioenfonds?

Het is een groot project. De uitdagingen hangen nauw samen met de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt en de inrichting daarvan. Voor de komende periode ligt het speerpunt vooral op het maken van analyses. Er is straks een keuze tussen twee soorten pensioencontracten. De vragen en uitdagingen zijn onder andere: Wat is mogelijk in de twee verschillende contracten? Hoe pakken de verschillende elementen in die contracten uit? Wat betekent dit voor (oud) deelnemers en gepensioneerden? Hoe pakt dit uit voor verschillende leeftijdsgroepen?

 

Ons pensioenfonds staat er financieel goed voor. Maakt dat uit voor het nieuwe pensioenstelsel en zo ja, hoe dan?

Het maakt het zeker makkelijker want we hoeven geen tekorten te verdelen. Maar we moeten natuurlijk nog steeds eerlijk verdelen en dat uit kunnen leggen.

 

Hoe informeren wij u over het verloop en implementatie van het nieuwe pensioenstelsel?

Wij besteden de komende jaren veel aandacht en tijd om alle deelnemers van ons pensioenfonds te informeren. Het is belangrijk dat iedereen weet wat er gaat gebeuren en wat dat voor hun betekent. Ook al kunnen we nu dus nog heel veel vragen niet beantwoorden. Wat we wel weten, delen we. Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel.

Telkens als er nieuws is, passen wij deze pagina aan. Goed om dus af en toe een kijkje te nemen. Daarnaast is een abonnement op de Nieuwsflits, de nieuwsbrief van ons pensioenfonds, een aanrader. Voor het geval dat je je daar nog niet op hebt geabonneerd: vooral doen! Als wij meer weten of meer aan activiteiten ontwikkelen, bijvoorbeeld een webinar, lees je dat als eerste in de Nieuwsflits. Een webinar is een gratis online presentatie waarbij alle deelnemers vragen kunnen stellen. Aanmelden voor de Nieuwsflits regel je in Mijn Pensioen, je persoonlijke omgeving op onze website.

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title