De pensioengrondslag bepaalt hoeveel pensioen u jaarlijks opbouwt. U kunt uw maandelijkse pensioengrondslag zelf berekenen: pensioengevend maandsalaris – een twaalfde deel van de franchise.

Uw pensioengevend maandsalaris kan bestaan uit:

- uw salaris op maandbasis;
- uw salaristoeslag op maandbasis;
- uw beloningstoeslag op maandbasis

- eventueel andere toeslagen die uw werkgever als pensioengevend heeft aangemerkt.

 

De franchise is het deel waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u later AOW-pensioen krijgt van de overheid. De franchise wordt ieder jaar aangepast. In 2019 is de franchise EUR 13.785 bij ABN AMRO Pensioenfonds. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staan deze gegevens ook allemaal vermeld.