Indexatie is het aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijgingen. ABN AMRO Pensioenfonds probeert elk jaar op 1 april de pensioenen aan te passen aan de prijsstijgingen van het voorgaande jaar. De basis hiervoor is de consumentenprijsindex – alle huishoudens (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indexatie is niet van toepassing op het netto pensioen.