Graadmeter die een beeld geeft van de financiële positie van een pensioenfonds, uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen (het pensioenvermogen) en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen (de pensioenverplichtingen). We onderscheiden: