Pensioenfonds en bank bereiken overeenstemming

Het pensioenfonds heeft op 9 december overeenstemming bereikt met ABN AMRO Bank over de uitvoering van de pensioenregeling. Wel verschillen de partijen nog van mening over de jaarlijkse bijdrage aan de uitvoeringskosten. Maar dit maakt niet uit voor de pensioenopbouw en staat de uitvoering van de pensioenregeling niet in de weg.

Het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds is gevraagd advies uit te brengen over de gewijzigde uitvoeringsovereenkomst.

Wat verandert er in de uitvoeringsovereenkomst?

In september heeft de werkgever met de vakbonden afspraken gemaakt over de te betalen premie voor de komende 5 jaar (2020 tot en met 2024). De premie is veranderd. De werkgever betaalt ons vanaf 1 januari 2020 37% van de pensioengrondslag per jaar. Het premiepercentage wordt vast. De totale premie is lager dan de huidige premie.

Daarnaast betaalt de bank ons eenmalig aan het begin van de looptijd 4% extra als premiereserve. Als de premie in een jaar onvoldoende is om de pensioenopbouw te financieren, dan wordt het tekort uit de premiereserve gehaald. Andersom geldt dit ook. Als de premie in een jaar hoger is dan nodig om de beoogde pensioenopbouw van 1,875% te financieren, dan wordt het meerdere toegevoegd aan de premiereserve.

De bijdrage die de deelnemers betalen aan de werkgever voor hun pensioenopbouw is 5,5% van de pensioengrondslag en verandert dus niet.

Hoeveel is het opbouwpercentage in 2020?

Het opbouwpercentage in 2020 hebben we vastgesteld op 1,875%. Elk jaar stelt het pensioenfonds het opbouwpercentage vast dat met de premie kan worden gefinancierd. Omdat de premie die de werkgever in 2020 betaalt niet voldoende is gebruiken we een flink deel van de premiereserve.

Wat zijn de verwachtingen voor na 2020?

Voor de jaren na 2020 verwachten we dat de maximale opbouw van 1,875% niet gehaald wordt. Het huidige beeld is dat de gemiddelde pensioenopbouw vanaf 2021 tot en met 2024 rond de 1,7% zal liggen. Dat is circa 10% lager dan de huidige opbouw. In 2021 is het opbouwpercentage 1,760%.

Wat betekent de verandering voor de andere aangesloten ondernemingen?

De verandering geldt ook voor de andere aangesloten ondernemingen.

Veelgestelde vragen

Hoe kwam het bestuur van het pensioenfonds tot zijn besluit?

Heeft de premieverlaging gevolgen voor indexatie van de pensioenen?

Wat betekent de verandering in de premie voor de andere aangesloten ondernemingen?

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title