Oproep kandidaatstelling Niet-uitvoerend bestuurder ABN AMRO Pensioenfonds met juridische expertise

Het pensioenfonds van de ABN AMRO Bank is op zoek naar een kandidaat niet-uitvoerend bestuurslid die namens de pensioengerechtigden (pensioenontvangers) zitting krijgt in het bestuur. We zoeken voor deze vacature een kandidaat met een goede juridische kennis en ervaring.

Wie kan zich aanmelden?

Pensioenontvangers kunnen zich zelfstandig kandidaat stellen voor deze vacature. Daarnaast kunnen kandidaten worden voorgedragen door de geleding van pensioenontvangers in het verantwoordingsorgaan, door de Belangenvereniging Post Actieven ABN AMRO (BPAA) en door de relevante vakbonden. Ook  geschikte kandidaten die nog geen pensioen ontvangen kunnen zich bij één van deze voordragende organisaties aanmelden.

De functie

De niet-uitvoerende bestuursleden (NUB) vormen samen met de uitvoerende bestuursleden (UB) het bestuur en zijn verantwoordelijk voor het beleid van het pensioenfonds. NUB hebben binding met de belanghebbenden van het pensioenfonds en kennen de context waarin het pensioenfonds opereert.

Naast algemene bestuurstaken houden de NUB toezicht op de wijze waarop het door het bestuur vastgestelde beleid wordt uitgevoerd. Binnen de NUB geldt een taakverdeling over zes verschillende aandachtsgebieden. 

Welke specifieke kennis zoeken we?

We zoeken een kandidaat die beschikt over specifieke kennis en ervaring  op juridisch gebied. Daarvoor heeft de kandidaat kennis van relevante wet- en regelgeving, de juridische aspecten van pensioenregelingen (Pensioenwet, maar o.a. ook fiscale regelgeving, toezicht regelgeving en privacywetgeving) en van het pensioengebouw in Nederland.

Verder heeft de kandidaat voldoende kennis van de verschillende aandachtsgebieden van pensioen. De kandidaat heeft kennis van de inhoud van het pensioenakkoord en kan zich een beeld vormen van de ontwikkelingen naar een nieuw pensioenstelsel. Dit laatste vormt een extra uitdaging voor de bestuurders van het pensioenfonds in de komende jaren.

De kandidaat beschikt tenminste over geschiktheidsniveau A op alle aandachtsgebieden conform de handreiking geschiktheid (zie functieprofiel), of is bereid om voorafgaand aan de benoeming een opleiding daarvoor te volgen.

Het uitgebreide functieprofiel voor niet-uitvoerend bestuursleden kunt u vinden op de website van het pensioenfonds bij Downloads onder Bestuur & Organisatie. Daarin staan alle vereisten voor de functie.

Tijdsinvestering

Om de taak van bestuurder van ons pensioenfonds goed te kunnen uitvoeren moet u op een gemiddelde tijdsinvestering van een dag per week rekenen. Niet alleen het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen, maar ook het commissiewerk en het volgen van opleidingen nemen de nodige tijd in beslag.

Vergoeding

De NUB die niet in dienst zijn van de werkgever ontvangen een vaste vergoeding per jaar conform het beloningsbeleid van het pensioenfonds.

Hoe stelt u zich kandidaat?

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan het specifieke juridische profiel? Dan nodigen we u van harte uit om u vanaf 13 april 2021 kandidaat te stellen. U kunt dat doen door een motivatiebrief met CV  te sturen naar bestuur@abnamropensioenfonds.nl onder vermelding van vacature niet-uitvoerend bestuurslid.

Als u (nog) geen pensioenontvanger bent, kunt u zich alleen op voordracht van het VO, BPAA of een vakbond kandidaat stellen. Wij adviseren om dan ook eerst met het VO of een van de verenigingen contact op te nemen.

U kunt zich uiterlijk tot en met 11 mei 2021 aanmelden.

Vervolgprocedure

Een voordrachtscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de geleding van pensioenontvangers uit het VO, een afvaardiging van BPAA en een onafhankelijk voorzitter, maakt een eerste keuze en voert met de kandidaten een sollicitatiegesprek. Wordt u hiervoor uitgenodigd, houdt u er dan rekening mee dat de sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 2 juni 2021 in de middag. Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie over de benoemingsprocedure leest u in het Voordrachtsreglement kandidaten NUB. Dit document vindt u bij Downloads onder Bestuur & Organisatie.

Onderdeel van de procedure is dat een kandidaat-bestuurder door De Nederlandsche Bank (DNB) wordt getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. Meer over de bestuurderstoetsing leest u op de DNB-website of u kunt onderstaande documenten downloaden:

·       Folder ‘U wordt getoetst’

·       Toetsingen – wat en waarom

Zodra DNB heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming wordt de benoeming door de NUB  bekrachtigd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kandidaatstelling? Dan kunt u contact met ons opnemen via bestuur@abnamropensioenfonds.nl.

Lees wat een bestuurslid doet.

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title