Oproep kandidaatstelling niet-uitvoerend bestuurder ABN AMRO Pensioenfonds

Op 1 juli 2021 eindigt de zittingstermijn voor twee niet-uitvoerend bestuursleden die namens de pensioenontvangers zitting hebben in het bestuur. Nieuwe kandidaten kunnen worden voorgedragen door de geleding van pensioenontvangers in het verantwoordingsorgaan, door de Belangenvereniging Post Actieven ABN AMRO (BPAA) en door de relevante vakbonden. Daarnaast kunnen pensioenontvangers zich ook onafhankelijk van bovengenoemde organisaties kandidaat stellen.

De functie

De niet-uitvoerende bestuursleden (NUB) zijn samen met de uitvoerende bestuursleden (UB) verantwoordelijk voor het beleid van het pensioenfonds. Zij hebben binding met de belanghebbenden van het pensioenfonds en kennen de context waarin het pensioenfonds opereert.

Naast algemene bestuurstaken houden de NUB toezicht op de wijze waarop het door het bestuur vastgestelde beleid wordt uitgevoerd. Binnen het NUB geldt een taakverdeling over zes verschillende aandachtsgebieden.  

Welke specifieke kennis zoeken we?

De kandidaten moeten tenminste beschikken over voldoende kennis van de verschillende aandachtsgebieden van Pensioen. Dat houdt ook in dat kandidaten kennis hebben van de inhoud van het pensioenakkoord en zich een beeld kunnen vormen van de ontwikkelingen naar een nieuw pensioenstelsel. Dit laatste vormt  een extra uitdaging voor de bestuurders van het pensioenfonds in de komende jaren.

De eis is dat de kandidaten tenminste over geschiktheidsniveau A beschikken conform de handreiking geschiktheid (zie functieprofiel).  Verder moeten kandidaten specifieke kennis en ervaring hebben op het gebied van juridische zaken óf financiën & pensioenbeheer. Onder dit laatste aandachtsgebied vallen IT en uitbestedingsbeleid.

Voor het aandachtsgebied juridische zaken moet de kandidaat kennis hebben van relevante wet- en regelgeving, de juridische aspecten van pensioenregelingen en van het pensioengebouw in Nederland.

Voor het aandachtsgebied financiën en pensioenbeheer zoeken we een kandidaat die specifieke kennis heeft van IT strategie, de inrichting, architectuur, governance en beheersing van IT risico's. De kandidaat heeft verder kennis van uitbestedingsregels en de aspecten die daarbij van belang zijn, onder meer het toezicht houden op en rapporteren over de wijze van uitvoering.

Een volledig overzicht van de functie-eisen vindt u in het functieprofiel.

Tijdsinvestering

Voor het besturen van het pensioenfonds moet u op een gemiddelde tijdsinvestering van een dag per week rekenen. Niet alleen het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen, maar ook het commissiewerk en het volgen van opleidingen nemen de nodige tijd in beslag.

Vergoeding

De NUB die niet in dienst zijn van de werkgever ontvangen een vaste vergoeding per jaar conform het beloningsbeleid van het pensioenfonds.

Hoe stelt u zich kandidaat?

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan het profiel? Dan nodigen we u van harte uit om u vanaf vandaag kandidaat te stellen. U kunt dat doen door een motivatiebrief met CV  te sturen naar bestuur@abnamropensioenfonds.nl onder vermelding van vacature niet-uitvoerend bestuurslid. U kunt zich tot en met 10  januari 2021 aanmelden.

Vervolgprocedure

Een speciale voordrachtscommissie maakt een eerste keuze en voert met deze kandidaten een sollicitatiegesprek. Wordt u hiervoor uitgenodigd, houdt u er dan rekening mee dat de sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden tussen 1 en 5 februari 2021. Een assessment maakt ook deel uit van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie over de benoemingsprocedure leest u in het Voordrachtsreglement kandidaten NUB. Dit document vindt u bij Downloads onder Bestuur & Organisatie.

Om de persoonlijke integriteit te waarborgen, wordt een kandidaat-bestuurder door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. Meer over de bestuurderstoetsing leest u op de DNB-website of u kunt onderstaande documenten downloaden:

·       Folder ‘U wordt getoetst’
·       Toetsingen – wat en waarom

Zodra DNB heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming wordt de benoeming door het bestuur bekrachtigd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kandidaatstelling? Dan kunt u contact met ons opnemen via bestuur@abnamropensioenfonds.nl.

Wilt u meer weten over wat een bestuurslid doet, kijk dan op onze website of lees het artikel dat in december 2020 verschijnt in de Nieuwsflits, de online nieuwsbrief van het pensioenfonds.

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title