Nieuwe leden verantwoordingsorgaan

Het bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. Daarnaast adviseert het Verantwoordingsorgaan het bestuur van ons fonds over belangrijke zaken. Welke zijn dat en hoe doen ze dat? En kun jij ook lid worden van het Verantwoordingsorgaan?

Marina Bakker-te Booy is lid van het Verantwoordingsorgaan sinds 1 juli 2017. Zij geeft antwoorden op die vragen en meer.

Wat is het VO en wat zijn de verantwoordelijkheden van het VO?

Het VO kan je zien als het geweten van het Pensioenfonds. Wij spreken een oordeel uit over het handelen van het bestuur, het beleid van het fonds en de uitvoering daarvan. Daarnaast geven wij advies aan het fonds als daarom gevraagd wordt en soms zelfs ongevraagd.
Wij beoordelen of het beleid voldoet aan een evenwichtige belangenbehartiging van alle betrokken partijen. De betrokken partijen hierbij zijn het pensioenfonds, ABN AMRO als de werkgever, de werknemers, de pensioengerechtigden en deelnemers die in het verleden pensioen bij het pensioenfonds hebben opgebouwd maar nog geen pensioen krijgen. Deze laatste groep noemen we “slapers”. Ook kijken we of het beleid binnen de kaders is van de maatschappelijke opvattingen en wet- en regelgeving. Het oordeel van het VO over een kalenderjaar, kun je vinden in het jaarverslag van het pensioenfonds. Hierin is een aparte paragraaf opgenomen waarin wij onze bevindingen aangeven.

Hoe ziet je werk als VO-lid er uit?

Om goed ons werk te kunnen doen moeten we over een bepaalde basiskennis beschikken op pensioengebied. Niet iedereen behoeft hetzelfde te weten, maar samen moeten we voldoende weten om alle onderdelen van het fonds te kunnen behandelen. Om betrokken te blijven bij het pensioenfonds krijgen we inzicht in notulen van bestuursvergaderingen en zijn er periodiek gezamenlijke vergaderingen met het bestuur van het fonds. Ons werk bestaat dus veel uit lezen, participeren in vergaderingen en onderzoeken. Hierdoor leer ik veel over pensioenfondsen en ben ik op de hoogte van actuele discussies rondom pensioenen. Alle VO-leden werken of hebben gewerkt bij ABN AMRO op verschillende afdelingen met verschillende expertises. Hierdoor zijn we in staat om zaken vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en leren we veel van elkaar.

Hoe is het VO georganiseerd?

Binnen het VO hebben we verschillende commissies met een specifiek aandachtsgebied. De commissies hebben buiten de vergaderingen ook contact met het pensioenfonds om zaken verder uit te diepen of te onderzoeken. Indien we vinden dat we onvoldoende expertise hebben binnen het VO, kunnen we hiervoor iemand inhuren. Zelf zit ik in de commissie Governance & Communicatie. Daarnaast kennen we de commissies: Vermogensbeheer en Risico Management en. Het VO heeft ook een dagelijks bestuur. Hierin zit een afgevaardigde vanuit elke groep. Het huidige dagelijkse bestuur bestaat uit Mieke Boersma (namens de pensioengerechtigden), Martijn Mensen (namens de Werknemers) en George Goudriaan (namens de Werkgever).

Jullie geven ook adviezen aan het pensioenfonds, hoe werkt dit precies?

In de pensioenwet is vastgelegd over welke onderwerpen het pensioenfonds een bindend of een ‘gewoon’ advies moet vragen aan het VO. In de adviesaanvraag wordt de casus beschreven en worden de overwegingen en het besluit weergegeven. Aan het VO wordt gevraagd of het akkoord gaat met het besluit. Een adviesaanvraag wordt bekeken door een van de commissies of een speciaal hiervoor bij elkaar gekomen afvaardiging van het VO. Zij onderzoeken het en doen een terugkoppeling naar de rest van het VO. Wanneer er een hele ingewikkelde casus is kan het VO bij het bestuur een verzoek indienen om een expert in te schakelen. Wanneer het VO overeenstemming heeft, wordt het advies gecommuniceerd aan het bestuur. Zo is het fonds bijvoorbeeld wettelijk verplicht om advies te vragen aan het VO inzake het communicatieplan.

Kan iedereen lid worden van het VO?

Nee je kunt niet zomaar lid worden. In het VO zijn zetels namens de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. De werknemers en pensioengerechtigden worden gekozen voor een termijn van 4 jaar. Daarna mogen ze nog 1x herkozen worden, waardoor de maximale zittingstermijn 8 jaar is. De werkgever wijst degenen aan die als afgevaardigden van de werkgever zitting hebben in het VO. Iedereen kan zich opgeven als kandidaat voor de verkiezingen, maar het is wel van belang dat je interesse hebt in het pensioenfonds, voldoet of kunt voldoen aan de profielschets voor VO-leden, en het leuk vindt om hierover meer te lezen en te leren.

Heb je meer vragen over het VO? Stuur dan een mail aan: verantwoordingsorgaan@abnamropensioenfonds.nl

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title