Lagere pensioenopbouw in 2021

Het bestuur stelt ieder jaar het opbouwpercentage voor de CDC-regeling vast. In 2021 bouwen de medewerkers van ABN AMRO 1,760% aan ouderdomspensioen op. Dat is minder dan het streefopbouwpercentage 1,875%.

Vaststellen opbouwpercentage

De werkgever betaalt het pensioenfonds jaarlijks een vaste premie van 37% van de pensioengrondslag. Dit is inclusief de bijdrage van de deelnemers van 5,5% van zijn pensioengrondslag. De werkgever betaalt geen hogere premie.

Het pensioenfonds berekent jaarlijks hoeveel premie nodig is voor de beoogde pensioenopbouw van 1,875%. Als de vaste premie niet voldoende is, dan wordt het tekort voor zover mogelijk aangevuld met de premiereserve. Dit is een buffer waarvoor de werkgever begin 2020 eenmalig een bedrag ter grootte van 4% van de pensioengrondslag heeft gestort. Als er dan nog een tekort is, dan stelt het bestuur voor het betreffende jaar een lager opbouwpercentage vast.

Om in 2020 een volledige pensioenopbouw te kunnen geven, hebben we een deel van de premiereserve gebruikt.

Door de lage rentestand is de vaste premie die de werkgever in 2021 betaalt en het restant van de premiereserve niet voldoende om de beoogde opbouw te realiseren. Dit betekent dat het bestuur een lager opbouwpercentage moest vaststellen.

Rekenvoorbeeld

De jaarlijkse opbouw van het pensioen berekenen we over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het vaste bruto jaarsalaris* bij voltijd dienstverband (tot maximaal € 112.189) verminderd met de franchise. De franchise is het deel van het salaris waarover je geen pensioen opbouwt, omdat je later AOW-pensioen van de overheid krijgt.

Stel het voltijd jaarsalaris in 2021 is € 30.000

De pensioengrondslag is € 30.000 - € 14.544 (franchise) = € 15.456

De pensioenopbouw is 1,760% x € 15.456 = € 272

Als het opbouwpercentage 1,875% zou zijn, dan zou de pensioenopbouw zijn:

1,875% x € 15.456 = € 290

Door het lagere opbouwpercentage is de pensioenopbouw in 2021 € 18 minder dan met het beoogde opbouwpercentage. Dit bedrag krijg je na pensionering op jaarbasis minder aan pensioen.

* Indien van toepassing inclusief salaris- en beloningstoeslag

Verwachting voor volgende jaren

De lagere opbouw geldt vooralsnog alleen voor 2021. Als de rente gelijk blijft of daalt is de kans groot dat we ook de komende jaren het streefopbouwpercentage (1,875%) niet kunnen realiseren. Er is geen premiereserve meer. Eind 2021 stelt het bestuur het opbouwpercentage voor 2022 vast.

Veelgestelde vragen

Hoe stelt het bestuur het opbouwpercentage vast?

Heeft de lagere opbouw ook gevolgen voor oud-medewerkers en pensioenontvangers?

Kan het fonds nu ook niet de pensioenen indexeren?

Wat kan ik zelf doen voor mijn pensioen?

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title