Kwartaalverslag beleggingen: 3e kwartaal 2020

Ons fonds staat er financieel nog steeds goed voor. Maar iets minder goed dan vorig kwartaal. Dat komt door een lichte daling van de rentes (alweer!) en het toekennen van de indexatie. Daardoor steeg de waarde van de verplichtingen in het 3e kwartaal van dit jaar met 2,5%. De rentedaling had een positief effect op het rendement van de matchingportefeuille. Deze portefeuille behaalde een rendement van 1,5% in het afgelopen kwartaal. De returnportefeuille behaalde in dezelfde periode eveneens een positief rendement. De waarde van de verplichtingen steeg dus harder dan de waarde van het vermogen, vandaar dat ons fonds er iets minder goed voorstaat ten opzichte van het 2e kwartaal van dit jaar.

Waarde van vermogen en verplichtingen gestegen

Het pensioenvermogen bestaat uit de financiële middelen van het pensioenfonds. De waarde van het pensioenvermogen steeg van € 33,37 miljard in het 2e kwartaal van 2020 naar € 33,73 miljard in het 3e kwartaal van 2020.

De waarde van de verplichtingen bestaat uit het bedrag dat ons fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. De waarde van de verplichtingen steeg van € 27,86 miljard in het 2e kwartaal van 2020 naar € 28,55 miljard in het 3e kwartaal van 2020.

Wat is er gebeurd in het 3e kwartaal van 2020?

ABN AMRO Pensioenfonds heeft een returnportefeuille en een matchingportefeuille.

De matchingportefeuille heeft als doel om het rendement op de verplichtingen te repliceren. Het belangrijkste risico op balansniveau van het pensioenfonds is een daling van de rente. Door de dalende rente heeft de matchingportefeuille weliswaar een positief rendement geboekt, maar daar staat een stijging van de verplichtingen tegenover.

Hieronder zie je de ontwikkeling per beleggingscategorie in het eerste kwartaal van 2020:

Aandelen ontwikkelde markten 2,1%
Aandelen opkomende markten 1,6%
Obligaties opkomende markten -3,1%
Bedrijfsobligaties 1,7%
Insurance Linked Securities 3,1%
Hypotheken 1,4%
Onroerend goed -0,4%
Matchingportefeuille 1,5%

Beleidsdekkingsgraad en economische dekkingsgraad gedaald

Om te zien hoe financieel gezond ons fonds is, kijken we onder andere naar de dekkingsgraad. In het 3e kwartaal van 2020 daalde de beleidsdekkingsgraad 1% ten opzichte van het 2e kwartaal van 2020, namelijk naar 128%. De economische dekkingsgraad daalde in het 3e kwartaal van 2020 2% ten opzichte van het 2e kwartaal van 2020, namelijk naar 118%.

Wat betekent dit voor jouw pensioen?

Je pensioen wordt ieder jaar verhoogd als daar ruimte voor is. Normaal gesproken neemt het bestuur in april een besluit over de indexatie. De omstandigheden op de financiële markten waren op dat moment uitzonderlijk vanwege de coronacrisis. Het bestuur vond het daarom verstandig het besluit over het indexeren van de pensioenen van medewerkers, oud-medewerkers en gepensioneerden uit te stellen. Begin juli heeft het bestuur alsnog besloten om volledige indexatie toe te kennen per april 2020.

Indexatie is belangrijk voor het pensioen dat je al hebt opgebouwd. Maar....

hoe zit het met de pensioenopbouw in de toekomst?

Het opbouwpercentage in 2020 hebben we vastgesteld op 1,875%. Elk jaar stelt het pensioenfonds het opbouwpercentage vast dat met de premie kan worden gefinancierd. Omdat de premie die de werkgever in 2020 betaalt niet voldoende is gebruiken we een flink deel van de premiereserve.

Wat zijn de verwachtingen voor na 2020?

Het opgebouwde vermogen staat los van de pensioenopbouw voor 2021. Die wordt eind 2020 vastgesteld. Hoeveel pensioen we volgende jaar kunnen opbouwen hangt af van de door het pensioenfonds te ontvangen premie, het bedrag dat wij nog in reserve hebben voor de pensioenopbouw en de premie die het pensioenfonds nodig heeft voor volledige pensioenopbouw. Als de premie die wij nodig hebben meer is dan te ontvangen premie en het bedrag dat wij in reserve hebben (de premiereserve) dan hebben wij geen volledige pensioenopbouw en wordt het opbouwpercentage lager dan 1,875%.

Bekijk het verloop van de dekkingsgraad

Lees alles over de dekkingsgraad

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title