Kwartaalrapportage beleggingen: 1e kwartaal 2020

Waarde van vermogen gedaald en waarde van verplichtingen gestegen

Het pensioenvermogen bestaat uit de financiële middelen van het pensioenfonds. De waarde van het pensioenvermogen daalde van € 32,02 miljard in het laatste kwartaal van 2019 naar € 31,65 miljard in het eerste kwartaal van 2020.

De waarde van de verplichtingen bestaat uit het bedrag dat ons fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. De waarde van de verplichtingen steeg van € 25,05 miljard in het laatste kwartaal van 2019 naar € 27,15 miljard in het eerste kwartaal van 2020.

Wat is er gebeurd in het eerste kwartaal van 2020?

ABN AMRO Pensioenfonds heeft een returnportefeuille en een matchingportefeuille. Door dalende rentes steeg de waarde van de verplichtingen van het pensioenfonds in deze periode. De rentedaling had een positief effect op het rendement van de matchingportefeuille. Deze portefeuille behaalde een rendement van 9.7% in het afgelopen kwartaal. De onrust op de beurzen heeft een flinke impact gehad op de returnportefeuille in het eerste kwartaal. Het resultaat van de returnportefeuille kwam uit op -16,6%.

De matchingportefeuille heeft als doel om net zoveel geld te verdienen als de waarde van de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Het belangrijkste risico op balansniveau van het pensioenfonds is een daling van de rente. Door de dalende rente heeft de matchingportefeuille weliswaar een positief rendement geboekt, maar daar staat een stijging van de verplichtingen tegenover.

Hieronder zie je de ontwikkeling per beleggingscategorie in het eerste kwartaal van 2020:

Aandelen ontwikkelde markten -19,1%
Aandelen opkomende markten -22 %
Obligaties opkomende markten -12,9%
Bedrijfsobligaties - 4,4 %
Insurance Linked Securities - 1,1 %
Hypotheken 1,3 %
Onroerend goed 0 %
Matchingportefeuille 9,7 %

Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven en economische dekkingsgraad gedaald

Om te zien hoe financieel gezond ons fonds is, kijken we onder andere naar de dekkingsgraad. In het eerste kwartaal van 2020 bleef de beleidsdekkingsgraad gelijk ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019, namelijk 130%. De economische dekkingsgraad daalde flink in het eerste kwartaal van 2020 van 128% naar 116%.

Wat betekent dit voor het pensioenfonds?

De beleidsdekkingsgraad van 130% is hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104% en hoger dan de strategisch vereiste dekkingsgraad van 120%. De strategisch vereiste dekkingsgraad geeft aan of we voldoende buffer hebben om het jaar erna boven een dekkingsgraad van 100% te blijven. 

Je pensioen wordt ieder jaar verhoogd als daar ruimte voor is. Normaal gesproken neemt het bestuur in april een besluit over de indexatie. De omstandigheden zijn nu uitzonderlijk. Het bestuur vindt het daarom verstandig het besluit over het indexeren van de pensioenen van medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden later te nemen. Het bestuur heeft daarom besloten om het besluit over de indexatie uit te stellen tot in juli 2020.

Bekijk het verloop van de dekkingsgrad 

Lees alles over de dekkingsgraad

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title