Het nieuwe pensioenstelsel

Het was niet te missen de afgelopen jaren: nieuws over het nieuwe pensioenstelsel. Het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het eens geworden over een aantal nieuwe regels voor pensioen. Lees hier alles over het nieuwe pensioenstelsel. Zodra er nieuws is, lees je dat hier.

Inhoud

Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

We hebben in Nederland ons pensioen goed geregeld.

Maar de afgelopen jaren is er veel veranderd in onze samenleving.

 • Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden

 • Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaak van baan of gaan ondernemen

 • De extreem lage rente

Het vertrouwen in ons pensioenstelsel is afgenomen

  Waar komt ons pensioen vandaan?

  Een deel van ons pensioen krijgen we van de overheid: de AOW. De AOW betalen we met z’n allen via de belastingen. Een ander deel van ons pensioen regelen we via onze werkgevers. We betalen samen met onze werkgevers dit pensioen. Tenslotte kan iedereen zelf nog sparen of beleggen voor zijn pensioen. Dat alles bij elkaar maakt dat we in Nederland allemaal een inkomen hebben om van te leven als we met pensioen gaan. De nieuwe regels gaan over het pensioen dat we regelen via onze werkgevers.

  Nieuwe regels

  Kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het eens geworden over een aantal nieuwe regels voor pensioen. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat we allemaal pensioen krijgen waarvoor we betaald hebben. De regels zorgen ervoor dat pensioen omhoog gaat als het economisch beter gaat. En omlaag als het economisch slechter gaat.

  Tijdlijn

  Wanneer gebeurt wat.

  Juni 2019  Kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties sluiten Pensioenakkoord

  Juli 2020  Kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het eens over uitwerking Pensioenakkoord op hoofdlijnen

  December 2020  Start wetgevingstraject

  Januari 2021  Pensioenakkoord omzetten in wetgeving

  Januari 2023  Wetgeving klaar

  Juli 2023  Overeenstemming ABN AMRO, vakbonden en pensioenfonds over contouren nieuwe regeling

  Januari 2024  ABN AMRO en vakbonden akkoord over nieuwe pensioenregeling met instemming van pensioenfonds

  Januari 2027  Uiterlijke datum waarop nieuwe pensioenregeling voor ABN AMRO moet zijn ingevoerd

  Wat blijft hetzelfde?

  Wat verandert er niet?

  • Je krijgt pensioen zolang je leeft.

  • Je krijgt vanaf een bepaalde leeftijd ook AOW: een uitkering van de overheid. Aan de AOW verandert nu niets.

    Wat wordt anders vanaf uiterlijk 2026?

    • In het nieuwe stelsel heeft iedereen een premieregeling

    • De premie wordt leeftijdsonafhankelijk. Pensioenopbouw wordt lager naarmate je ouder wordt

    • Je ziet het bedrag dat voor jouw pensioen beschikbaar is: het geld dat het pensioenfonds voor jou belegt.

    • Je pensioenfonds maakt ieder jaar een inschatting van het pensioen dat je kunt verwachten. Die berekening valt elk jaar anders uit.

    • Pensioen gaat dus meebewegen met de economie. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen.

    • Het pensioen dat je partner en kinderen krijgen na je overlijden (nabestaandenpensioen) verandert.

       Welke rol heeft ABN AMRO Pensioenfonds?

       Bank en bonden stellen de nieuwe pensioenregeling vast. Het pensioenfonds beoordeelt of het de nieuwe pensioenregeling kan uitvoeren. Het bestuur van het fonds weegt daarbij de belangen af van alle belanghebbenden: de medewerkers (deelnemers die pensioen opbouwen), de oud-medewerkers (deelnemers die pensioen bij ons fonds hebben), gepensioneerden én de werkgever.

        

       Sinds oktober hebben we met vertegenwoordigers van verschillende partijen en belanghebbenden overleg gehad en hebben we afspraken gemaakt over het vervolg. Meer hierover staat in het nieuwsbericht dat ABN AMRO op intranet geplaatst heeft.

       Waar staan we nu?

       Eind 2020 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor consultatie aangeboden. Internetconsultatie is onderdeel van het wetgevingstraject.

       Wij hebben onze reactie bij de Pensioenfederatie neergelegd. Met onze reactie willen we bijdragen aan de totstandkoming van het nieuwe pensioenstelsel. Belangrijke voorwaarden zijn de uitvoerbaarheid en de uitlegbaarheid van de nieuwe regels. Daarbij is van belang dat het pensioenfondsbestuur in het belang van de deelnemers eigen, evenwichtige afwegingen kan blijven maken.

        Op 10 mei heeft de minister bekend gemaakt dat het wetsvoorstel begin 2022 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd en naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treedt. Dat is één jaar later dan oorspronkelijk gepland.

       Sociale partners en het pensioenfonds bekijken wat dit voor de implementatie van de wet bij ons zal betekenen.

       Updates en webinar Het nieuwe pensioenstelsel

       Op 23 september 2021 gaven we het eerste webinar Het nieuwe pensioenstelsel. De meest gestelde vragen tijdens dat webinar plaatsen we hieronder. Bekijk het webinar:

       Meld je aan voor de Nieuwsflits voor nieuwe webinars. Zodra er belangrijk nieuws is over het nieuwe pensioenstelsel, geven we weer een webinar. Aanmelden voor de Nieuwsflits regel je in Mijn Pensioen.

       Lees ook het interview met 2 bestuursleden van ons fonds over het nieuwe pensioenstelsel.

       Let op: Veel is nog onzeker over het nieuwe pensioenstelsel. Dat betekent dat we niet altijd antwoorden kunnen geven op al je vragen.

       Veelgestelde vragen

       Pensioen is nu ook al onzeker. Wat is het verschil tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie?

       Waarvan is de hoogte van het pensioen in het nieuwe stelsel afhankelijk?

       De middengroep is ongerust. Hoe komt dat?

       Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor mij?

       Waarom wordt het pensioenstelsel herzien?

       Voor wie gelden de nieuwe regels straks?

       Hoe zit het met het partner- en wezenpensioen in het nieuwe pensioenstelsel?

       Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen?

       Wanneer merk ik iets van het nieuwe pensioenstelsel?

       Kan ik beter nu met pensioen gaan?

       Worden de beleggingen voor gepensioneerden aangepast? Als gepensioneerde wil je toch geen onregelmatig inkomen?

       Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

       Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

       • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
       • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
       • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
       Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

       Title