Gevolgen Brexit voor ons pensioenfonds


Het is nog niet 100% zeker of en op welke manier het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, met of zonder een deal. In oktober is de tweede datum waarop de Brexit was gepland verlopen. Het VK heeft nogmaals uitstel voor de datum van de Brexit aangevraagd bij de EU. De Brexit zal nu uiterlijk 31 januari 2020 plaatsvinden. Er is wel een akkoord tussen het VK en de EU, maar het is wachten op formele goedkeuring door het Brits parlement dat eerst voldoende duidelijkheid wenst over de wetgeving die hier voor nodig is. Als het Brits parlement geen goedkeuring verleent, is een no-deal Brexit mogelijk. Experts verwachten zowel bij een deal als een no-deal Brexit ingrijpende gevolgen.

De concrete omvang van de impact is nog niet goed in te schatten. ABN AMRO Pensioenfonds heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op de Brexit. In dit bericht leest u hoe ons fonds zich heeft voorbereid.

Financiële markten

Een van de grootste risico’s van de Brexit is de mogelijke turbulentie op de financiële markten, die nadelige gevolgen kan hebben voor pensioenfondsen en dus ook voor ons fonds. Dit omvat onder meer de toegenomen volatiliteit op de markt, de waarde van de Britse pond, de afwikkeling van transacties en nog een aantal andere factoren.

De Brexit leidt tot heronderhandelingen van de handelsverdragen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het merendeel van het handelsverkeer valt nu namelijk onder EU-verdragen en die gelden bij een vertrek niet meer. Hier vallen onder andere beleggings- en betalingsdiensten en benodigde documentatie van transacties onder. 

Vermogensbeheerders

Brexit zal met name gevolgen hebben voor de situatie waarin dienstverleners uit het Verenigd Koninkrijk diensten verlenen in de EU, waarbij zij gebruik maken van een Europees paspoort. Een gevolg van Brexit kan namelijk zijn dat een dergelijk paspoort niet meer beschikbaar voor hen is, waardoor de dienstverleners niet meer bevoegd zijn de diensten te verlenen in de EU. Voor ons pensioenfonds gaat dit met name om Britse banken waarmee we een handelsrelatie hebben, en vermogensbeheerders die een deel van de beleggingen beheren. Voor het probleem met het Europese paspoort zijn drie scenario’s:

  1. Wederzijdse acceptatie tussen EU en het Verenigd Koninkrijk van het toezicht, waardoor Britse dienstverleners diensten mogen blijven aanbieden in EU
  2. Britse dienstverleners vragen in individuele landen toestemming om diensten te mogen aanbieden
  3. Britse dienstverleners richten een Europese entiteit op waar wel een Europees  paspoort voor kan worden aangevraagd, en de dienstverlening wordt vanuit die entiteit verzorgd.

We verwachten dat in alle drie scenario’s de gevolgen voor de vermogensbeheerovereenkomsten beperkt zullen zijn. Dit is onder de voorwaarde dat de desbetreffende vermogensbeheerders in het Verenigd Koninkrijk blijven voldoen aan de vereisten om de diensten in Nederland aan te bieden. 

Stappenplan

ABN AMRO Pensioenfonds heeft een stappenplan gemaakt om alle processen te beheersen. Dit stappenplan is inmiddels doorlopen. Wat hebben wij gedaan?

  1. Inventarisatie van alle partijen die worden geraakt door de Brexit.
  2. Overleg met betrokken partijen om zeker te stellen dat in ieder mogelijk Brexit-scenario de dienstverlening kan blijven doorgaan.
  3. Back-up plannen opgesteld voor het geval dat onverhoopt een dienst toch geen doorgang kan vinden na de Brexit.

 

Pensioenontvangers in het Verenigd Koninkrijk

ABN AMRO Pensioenfonds betaalt pensioen aan een kleine groep pensioenontvangers in het Verenigd Koninkrijk. Het European Payments Council (EPC) voorziet tot aan de Brexit geen verandering in het SEPA-betalingsverkeer tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Wat er na de Brexit precies gebeurt, is afhankelijk van de definitieve afspraken. Het EPC onderzoekt diverse scenario’s, maar de verwachting is dat er weinig verandert.

Waarschijnlijk wordt het betalingsverkeer met het Verenigd Koninkrijk vergelijkbaar met dat van Noorwegen of Zwitserland. Die landen hebben eigen valuta en zijn geen EU-lid – net als het Verenigd Koninkrijk straks – en SEPA-betalingsverkeer met hen verloopt gewoon vlot en efficiënt. Pensioenuitkeringen zijn in SEPA-landen overigens tot €12.000 vrijgesteld van transactiekosten. Daarboven worden wel extra transactiekosten berekend.

Meer informatie

Nooit meer iets missen? Meld je aan voor de Nieuwsflits

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen. Bekijk eerder verschenen Nieuwsflits edities:

  • blijf op de hoogte van de financiële ontwikkelingen
  • schrijf je als eerste in voor de nieuwste webinars
  • krijg tips en leuke weetjes over pensioenzaken
Meld je aan Bekijk de laatste Nieuwsflits

Title